پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


وزیر نفت را مجمع مصلحت معرفی می کند؟!
 

سومین وزیر پیشنهادی  احمدی نژاد برای وزارت نفت نیز رای نیآورد. یعنی مجلس به آن رای نداد. این درحالی است که باهنر نایب رئیس مجلس در رایزنی با احمدی نژاد قرار بود رای مجلس را برای وی بگیرد! به این ترتیب احمدی نژاد برای سومین بار در مجلس هفتم سنگ روی یخ شد و تهدیدهایش نیز بی نتیجه ماند. جنگ بر سر فتح وزارت نفت، جنگ سنگر به سنگر است و فراکسیون اکثریت مجلس با چفیه فلسطینی به گردن به چند دسته و گروه تقسیم شدند. همه چفیه داشتند؛ حتی احمدی نژاد. اما اینها ظاهر یکسان است، باطن و وابستگی ها و گرایش ها چیز دیگری می گوید. تقسیم بندی که نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه بیشتر هم خواهد شد. باحتمال بسیار تعیین وزیر نفت به مجمع تشخیص مصلحت واگذار خواهد شد. لوله کشی نفت به سر سفره مردم، فعلا منتفی است، زیرا لوله کشی وجود ندارد. فعلا سفرهای خارجی را خاتمی می کند، استانداران نظامی را بدست جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سپردند و وزارت اطلاعات و امنیت نیز مستقیما به بیت رهبری و حجت الاسلام میرحجازی وصل است. وزیر نفت هم تابع مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.