پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 

 
 


آزادی
با صدای زوجی که
خوب پیر شده اند

 

این یکی از زیباترین اجراهای زوجی است است که با فیلم "جوانان زیرآفتاب" به ایران آمدند و در سینما رادیو سیتی تهران که مدرن ترین و جدید ترین سالن سینمائی در خیابان مصدق بود بر پرده سینما رفتند. سن وسالی را پشت سر گذاشته اند. به مرز پیری رسیده اند، اما به قول روس ها"خوب پیر شده اند". هم رمیناپاور هنوز دیدنی است و هم صدای آلبانو هنوز شنیدنی! این آهنگ "لیبرتی" از آخرین کارهای ماندنی آنهاست. صدای کر، جای صدای بلند و رسای جوانی آلبانو را گرفته است و رمینا نیز مانند سالهای آغازین بیشتر صدای همراه است تا صدای همطراز. ترانه ای با نام "آزادی". بسیار زیباست. بشنوید!