پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


گرامی داشت
ایراندخت محصص
مبادا که از یاد رود
 اردشیر محصص

عصر پنجشنبه 26 آبان، یک روز بعد از بزرگذاشت غلامعلی لطیفی از" ایراندخت محصص" تجلیل شد. مترجم  و جمع آوری کننده كتاب "آثار برگزيده كاريكاتوريست هاي فرانسوي ". او تنها مترجم و جمع آوری کننده کاریکاتورهای فرانسوی نبود و نیست. از سبک شناسان کاریکاتوردر جهان است و خواهر اردشیر محصص کاریکاتوریست و طراح ایرانی که بزرگترین نشریات جهان طرح های او را منتشر می کنند. درغربت امریکاست و بیمار. در همین پیک هفته تاکنون چند بار برخی آثار معروف و جهانی محصص را منتشر کرده ایم و در آینده نیز باز هم خواهیم کرد. ایراندخت محصص در مقدمه  خویش بر کتاب یاد شده در بالا که در سال 1349 در ایران منتشر شد، سبک های کاریکاتور و دوران تکامل آن را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. او دراین مقدمه مرزهای شوخي، شوخي هاي بي مزه ومتداول  با آثار هنرمندانه  كارتون و کاریکاتور را مشخص ساخت. دراین مراسم "ایراندخت محصص" نیز پس از دریافت لوح سپاس خود و در پایان تشویق بسیار حاضران گفت:

من خودم را شایسته این همه محبت شما نمی دانم ، من در درجه اول خود را مدیون مادرم می دانم . در محیطی زندگی کردم که اردشیر برادرم است و از بچگی با دنیای کاریکاتور آشنا شدم و اگر من در این زمینه شروع به نوشتن کردم یا ترجمه و کارهای تحقیقی در این زمینه کردم، در واقع به دلیل تاثیر شدید اردشیر روی من بود و من واقعا هر چه دارم از اردشیر است.