پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


نمايش و نمايشگاه
آثار "کيا رستمی"
در فرانسه و امريکا

 

فيلم‌ها و عكس‌های عباس كيارستمی در فرانسه به نمايش گذاشته شد. فيلم «تعزيه» او نيز در تئاتر ملی"تولوز» روی پرده رفت.

بزرگداشت 10 روزه عباس کيارستمی، از 10 مارس- 19 اسفند- از سوی مركز تحقيقاتی راديو تلويزيون و شماری موسسه فرهنگی هنری شهر«تولوز» فرانسه تدارك ديده شده بود که امروز آخرين روز آنست.

فيلم‌های «گزارش»، «خانه دوست كجاست؟ «مسافر»، «اولی‌ها»، «زندگی ادامه دارد»، «باد ما را خواهد برد»، «دو راه‌حل برای يك مساله»، «طعم گيلاس» و «ده» درسالن TNT اين شهر به‌نمايش در آمد.

دو نمايشگاه عكس  کيا رستمی با عناوين «درختان در برف» و «جنگل بدون برگ» برپا شد.

اخيرا بزرگداشت‌ كيارستمی در موزه‌ مدرن آمريكايی برپا شد و كيارستمی خود نيز برای چند روز در آن كارگاه آموزشی برپا كرد.