ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  وزیری با 133 رای!
آموزش و پرورش 10 دست گشت
و دوباره افتاد دست انجمن حجتیه
 
 
 
 

 

مجلس هفتم، در آخرین نفس های خود، با 133 رای سرپرست موقت وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد را وزیر این وزارتخانه کرد. علیرضا علی احمد دهمین وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی است. وزارتخانه ای که آینده ایران را پایه ریزی می کند از زمان وزارت علی اکبر پرورش قائم مقام انجمن حجتیه که با فشارنیروهای مذهبی انقلاب کنار گذاشته شد، تاکنون که باردیگر یکی از همفکران علی اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش شد، ده دست گشته است.