جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادعای مالکیت 3 جزیره ایرانی
همسوئی عراق با اتحادیه پارلمان های عرب
 
 
 
 

 

خبرگزاری های جهان از امارات متحده عربی گزارش دادند، اتحادیه پارلمانی کشورهای عربی، در قطعنامه پایانی اجلاس خود سه جزیره ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک را بعنوان جزایری عربی پذیرفته و در قطعنامه گنجاندند.

حمایت نماینده عراق در اجلاس یاد شده از این تصمیم اتحادیه پارلمانی کشورهای عربی را ناظران سیاسی منطقه گامی دیگر در جهت دوری عراق از جمهوری اسلامی و نزدیکی بیشتر به جهان عرب تلقی کردند. همین نکته را تلویزیون دوبی بعنوان اتحاد میان ملت های عرب مورد تاکید قرار داد.

عبدالعزیز الغریر رئیس مجلس امارات متحده عربی به خبرگزاری ها گفت: حمایت 18 کشور عربی شرکت کننده در این نشست از امارات متحده عربی و تائید حق مالکیت امارات بر جزایر سه گانه یک پیروزی بود.