جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خبرگزاری «نووستی":
واکنش نظامی امريکا عليه
عبور ايران از مرز کردستان عراق
 
 
 
 

 

بتدريج وحشتناک ترين پيش بينی های پنتاگون در رابطه با خاور نزديک تحقق می يابند. ايران عملاً به شمال عراق حمله کرده است. در عين اينکه نيروهای امنيتی محلی يارای متوقف نمودن نظاميان ايران را ندارند.

ايران نيروهای نظامی بسياری را در نزديکی مرز با عراق به بهانه انجام عمليات ويژه عليه جنگجويان کرد مستقر کرده است.

رهبران دولت منطقه ای کردستان در عراق اطلاع دادند که برخوردهايی بين نظاميان ايران و جنگجويان حزب "زندگی آزاد کردستان ايران" رويارويی هائی با خشونتی بيشتر از سابق همراه شده است. اگر پيشتر برخوردهای نظامی بيشتر در خاک ايران رخ می دادند، اکنون نبردها در شمال عراق انجام می شوند. برای ايران مهم نيست که عمليات را به خاک کشور همسايه کشانده است.

تاکنون درجريان آتش باری نيروهای ايران در مناطق مسکونی عملاً تمامی خانه ها تخليه شده اند و بيش از هزار کرد عراقی نيز مجبور به ترک خانه های خود شده اند. دولت کردستان عراق معتقد است، عمليات نظامی ايران می تواند تهديدی جدی برای تمامی کردستان باشد. منطقه ای که تا چندی پيش طبق ارزيابی های بين المللی، يکی از با ثبات ترين مناطق عراق بود.

ارتش امريکا در عراق نيز اعلام کرده است: ايران به موازات اقدامات نظامی عليه کردها در شمال عراق، در حال آموزش تشکيلات به واحدهای مسلح شيعی در جنوب عراق نيز مشغول است.

اکنون آمريکايی ها مجبور خواهند شد عملياتی را برای خارج سازی نظاميان ايرانی از مناطق عراق تدارک ببينند. سوالی بسيار بزرگ اينست که آيا پنتاگون تصميم به چنين برخورد مستقيمی خواهد گرفت؟ در غير اينصورت برخی از بخش های شمال عراق تحت کنترل ارتش ايران درنخواهند آمد؟

(روزنامه راسيسکايا گازيتا)