ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درآستانه قطعنامه سوم
ايران با انرژی هسته ای
يا ج. اسلامی دارای بمب اتمی؟
 
 
 
 

 

مهلت تاخير در نشست شورای امنيت سازمان ملل جهت بحث و تصويب سومين قطعنامه عليه ايران رو به پايان است و به همين دليل موج جديد اخبار مربوط به فعاليت های اتمی ايران بار ديگر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است. تقريبا تمام خبرگزاری ها از ناکامی بارزسان سازمان انرژی اتمی در بازرسی ها و مذاکرات در ايران و همچنين بسته بودن درهای اصلی اتمی ايران به روی آنها گزارش داده‌اند. شايد تندترين هشدار و موضع گيری در اين زمينه هشدار دولت جديد فرانسه باشد که در آن از ايران خواسته غنی سازی را متوقف کند. در همين موضع گيری اشاره به ناکامی مهلت سه ماهه و مذاکرات اتمی با ايران شده است. سخگويان وزارت خارجه و کاخ سفيد نيز نظراتی مشابه داشته و مواضع نيکلاس برنز، معاون سياسی وزير خارجه آمريکا را بيان کرده اند. برنز درهمين ارتباط گفته است:

همکاری های جديد ايران با آژانس ناکافی بود و به همين دليل اين همکاری ها(بازديد از نطنز و اراک) مانع تلاش بين المللی برای جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نمی شود.  ايران در پی دستيابی به بمب اتمی است و برای اين هدف به غنی سازی اورانيوم در نطنز ادامه می دهد. دو قطعنامه شورای امنيت با اجماع کامل و تحت بند هفتم منشور سازمان ملل عليه ايران صادر شده است. ايران از معدود کشورهای دنيا است که تا به حال دو قطعنامه تحريمی ذيل بند هفتم گرفته است. (بند 7 اعمال قبول قطعنامه های شورای امنيت را تا مرز اقدام نظامی عليه کشوری که عليه آن اين قطعنامه صادر شده پيش بينی کردهاست) ما منتظريم مقامات ايران، غنی سازی اورانيوم را متوقف کنند. ايران می گويد که می خواهد به مسايلی که پاسخ نداده، جواب بدهد. حدود دو يا سه سال است که ايران به پرسش های آژانس درباره تاسيسات آب سنگين اراک، درباره سانتريفوژهای پی دو، و بازرسی های کامل آژانس  جواب نداده است. حالا هم فقط همکاری با آژانس و پاسخ دادن به اين پرسش ها کافی نيست. حتی اگر ايران بگويد که قصد دارد با آژانس همکاری کامل داشته باشد، اين فقط به اين معنی است که ايران می خواهد به سوال هايی است که چند سال است پاسخ نداده، جواب بدهد. نشانه همکاری ايران، از نظر ما، اين است که غنی سازی در نطنز را متوقف کند. اگر ايران اين کار را نکند، قطعنامه سوم شورای امنيت در راه است. مهم نيست که ايران چقدر با آژانس همکاری می کند، اما اگر فعاليت های غنی سازی در ايران متوقف نشود،  ما به تحريم ايران ادامه می دهيم.

کشورهايی چون هند، مصر، آفريقای جنوبی، اندونزی و برزيل هم به تحريم ايران رای دادند، چرا که هيچ کشوری خواهان دستيابی ايران به بمب اتمی نيست. دستيابی ايران به بمب اتمی، برهم زننده  امنيت منطقه است. مقامات جمهوری اسلامی به مردم ايران می گويند که آمريکا و ديگر کشورهای دنيا، مخالف دستيابی ايران به انرژی صلح آميز هسته ای هستند. درحاليکه ما با فعاليت های صلح آميز هسته ای موافقيم، آنچه که با آن مخالفيم توليد بمب اتمی در ايران است.