ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ايران
و عرب ها

ابطحی  
 
 
 
 

 

عرب ها در همسايگی ايران منافع مشترک با يکديگر دارند. ناسيوناليست عرب به شدت قوی است. همه مسلمانند و به صورت تاريخی - بخصوص کشورهای خليج فارس- از ايران همواره به دليل بزرگ بودن و قدرتمند بودن نگرانند. رهبران عرب همواره سعی در تحکيم روابط خود با آمريکا کرده اند و نيز هميشه، بعد از انقلاب تلاش در عدم موفقيت روابط ايران و آمريکا داشته اند. از خصوصيات حکومت های عرب اين بوده است که همواره اسرائيل را مهم ترين خطر برای خودشان می دانسته اند و به خاطر نظرات مردمشان نيز در مخالفت تبليغاتی و علنی با اسرائيل کم نمی گذاشتند. اين عاملی بود که می توانست کشورهای عربی را با ايرن نزديک کند. اتفاق مهم و خطرناکی که اخيراً در حال انجام است اين که با کمک آمريکا و به خصوص بعد از سفر تسليحاتی اخير وزرای خارجه و دفاع آمريکا به منطقه و فروش اسلحه به آن ها، در نظر رهبران عرب ايران جايگزين اسرائيل، به عنوان خطر اول و مهم تر می شود.....