ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی جديد احمدی نژاد
بيخود می ترسيدند جنگ شود
ما فقط قدت منطقه نيستيم
بلکه قدرت جهانی هستيم!
فقط يکی دو کشورند که غرورشان اجازه نمی دهد بگويند ايران اتمی را پذيرفته اند. قضيه تمام شده و ما از گردنه اتمی گذشتيم و به ساحل آرامش رسيديم و پرونده اتمی ايران هم از شورای امنيت به آژانس انرژی اتمی برگردانده خواهد شد. بيخودی راه افتاده اند به اين بانک و آن بانک می روند و می گويند فعاليت هايشان را با ايران قطع کنند. در آينده خبرهای خوشی درباره پيشرفت های اتمی می دهيم. اخبار حوزه سلول های بنيادی را نمی توانم فعلا اعلام کنم.

 
 
 
 
 

احمدی نژاد درجريان افتتاح يک خبرگزاری جديد که به تقليد از خبرگزاری "ايرنا" نام آن را "برنا" گذاشته اند، پيرامون مسائل مربوط به فعاليت های اتمی در ايران  گفت:

افرادی را در داخل داريم كه منافع ملی را نمی‌فهمند و در اوج قضيه به دولت فشار می‌آوردند كه دست از مقاومت بردارد. آنها می‌ترسيدند كه جنگ ‌شود؛ حتی برخی از داخل به آنها پيغام می‌دادند و خواستار تسريع فشارها در تصويب قطعنامه‌های شورای امنيت بودند.

الان از همه گردنه‌ها عبور كرده ايم و امروز در ساحل آرامش هستيم و همه ايران هسته‌يی را پذيرفته‌اند. دو سه كشور از اين باصطلاح قدرت‌های زورگو هستند كه غرورشان اجازه نمی‌دهد رسما بگويند ايران هسته‌يی را پذيرفته‌اند. همين ها راه افتاده‌اند به اين بانك و آن بانك می‌روند و می‌خواهند فعاليت‌هايشان را با ايران قطع كنند؛ در حالی كه نمی‌دانند كشورهای ديگر در حال عقد قراردادهای بزرگ با ايران هستند.

برخی كشورها می‌گويند ما را به عنوان قدرت منطقه ای پذيرفته‌اند؛ در حالی كه ما قدرت جهانی هستيم و قدرتمان هم در خدمت صلح و برادری است و هيچ گاه در خدمت چپاول نبوده و نخواهد بود. ‌ از نظر ما موضوع تمام‌شده است و پرونده هسته‌يی به آژانس برمی‌گردد؛ چرا كه بی‌دليل به شورای امنيت رفته بود.

اين دو سه كشور به اصطلاح زورگو با ملت ما خيلی بد رفتار و بر خلاف قوانين، توهين و بی‌ادبی كردند، هم‌چنين قطعنامه صادر و ايران را تهديد كردند. من به آنها نصيحت می‌كنم از رفتاری كه با ايران كردند و ديدند كه نتيجه‌ای جز آبروريزی و تضعيف خودشان ندارد، عبرت بگيرند و با ملت های ديگر اين طور رفتار نكنند.

به آن يكی دو كشوری هم كه هنوز ايران هسته‌يی را نپذيرفته‌اند می‌گويم اين رفتارها بس است. قضيه تمام شد، ملت در سرازيری افتاده است و می‌بينيد كه بسياری از همكاران شما با ما گفت‌وگو می‌كنند، شما هم خود پيغام و پسغام فرستاده‌ايد.  ان‌شاءالله در آينده خبرهای بهتری در فن‌آوری هسته‌يی می‌شنويد. ما بسياری از اخبار در حوزه سلول‌های بنيادی را نمی‌توانيم فعلا اعلام كنيم.