جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هيات بلند پايه کردهای عراق راهی امريکا می شود
کردهای عراق
از ايران به امريکا شکايت می کنند!
 
 
 
 

 

سايت های خبری کردستان عراق اعلام داشتند که در آستانه رفراندوم برای تعيين تکليف استان نفتی "کرکوک" عراق يک هيات از اتحايه ميهنی و حزب دمکرات کردستان عراق راهی امريکا می شود.

اين رفراندوم قرار است در ماه اکتبر و به استناد ماده 140 قانون اساسی عراق انجام شود. نتيجه اين رفراندوم مشخص خواهد کرد که "کرکوک" رسما بخشی از منطقه خودمختار کردستان عراق خواهد شد يا استانی مستقل از کردستان.

"کرکوک" بصورت تاريخی شهری کردنشين است اما در زمان صدام حسين بسياری از کردهای اين شهر را اجبارا به نقاط ديگر عراق کوچ دادند و مليت های ديگری را جايگزين آن ها کردند. پس از سقوط صدام بازگشت کردهای کوچ داده شده به "کرکوک" آزاد اعلام شد و اکنون قرار است با يک رفراندوم تکليف نهائی آن در چارچوب تقسيمات جغرافيائی که در عراق صورت گرفته مشخص شود. از آنجا که اين شهر مرکز نفتی است، حکومت مرکزی نيز طالب در آمد نفت آنست و معلوم نيست پس از الحاق احتمالی به کردستان عراق، اين درآمد نفتی چگونه ميان کردستان وحکومت مرکزی تقسيم خواهد شد.

"آزاد جنديانی" عضو دفتر سياسی اتحاديه ميهنی کردستان در باره سفر هيات کردستان عراق به امريکا گفت: دفتر سياسی اتحاديه ميهنی و حزب دمکرات کردستان پيرامون ماده 140 و رفراندوم در بغداد مذاکره داشته اند.

بدنبال اين مذاکرات است که هيات کرد عراقی راهی امريکا می شود تا تصميم نهائی در باره رفراندوم گرفته شود.

عضو دفتر سياسی اتحاديه ميهنی کردستان عراق بی آنکه از ايران و درگيری های اخير نظامی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق در منطقه کردستان اين کشور نام ببرد گفت: درجريان سفر هيات کرد عراقی به امريکا مسائل ديگری نيز قرار است مورد بررسی قرار گيرد!