ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرمانده بسيج
فرماندهی انتخابات کنترل شده
مجلس آينده را برعهده گرفت
 
 
 
 

 

شايعات پيرامون انتصاب سردار عليرضا افشار فرمانده سابق بسيج بعنوان معاون سياسی وزارت کشور و مسئول برگزاری انتخابات مجلس هشتم سرانجام تائيد شد. دردو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم بسيج مانند يک حزب سياسی نيمه مسلح عمل کرد و به همين دليل به حزب پادگانی معروف شد. با انتصاب جديد، سايه ای که بر سر انتخابات آينده حضور داشت سياه تر شد. حضور افشاری در وزارت کشور و قرار گرفتنش درکنار سردار ذوالقدر قائم مقام پيشين سپاه که قائم مقام وزير کشور است، به اين وزارتخانه چهره ای کاملا نظامی بخشيده است. بويژه که بسياری ازاستانداران و فرمانداران نيز از فرماندهان سپاه اند.

افشار متولد 1330 است و در دوران جنگ سخنگوی سپاه بود، سپس فرمانده بسيج شد و در دورانی نيز رئيس دانشگاه سپاه "امام حسين" بوده است. از آنجا که وزارت کشور هم پيش و هم پس از انقلاب پيوسته سکوی پرش برای نخست وزيری و رياست جمهوری بوده است، بايد ديد اين انتقال ها از فرماندهی سپاه به وزارت کشور، هدف های بزرگتری را نيز جدا از برگزاری کنترل شده انتخابات مجلس و رياست جمهوری آينده دنبال ميکند؟