ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شايعه حذف چهره ها از دو ليست انتخاباتی
سپاه پاسداران اکثريت کامل
 مجلس هشتم را می خواهد
 
 
 
 

 

در دو محفل طرفدار و مخالف اصلاحات و زير مجموعه های آنها در سازمان ها و احزابی که حضور و فعاليت حکومتی و قانونی دارند، در روزهای گذشته بحث بر سر برخی اظهار نظرهائی که به نقل از رهبر دهان به دهان می شود مغلوبه شده است. با آنکه تاکنون بحث بر سر رد صلاحيت اصطلاح طلبان باصطلاح تندرو بود، از روز گذشته و با يک نقل از قول از نايب رئيس همه کاره مجلس هفتم "محمدرضاباهنر" که درعين حال عضو مجمع مصلحت نيز هست بحث بر سر رد صلاحيت اصولگرايان کُند رو نيز بالا گرفته است. باهنر که می کوشد انتخابات مجلس هشتم زير سايه شورای نگهبان چنان برگزار شود که مجلس يکدست حامی دولت احمدی نِژاد از آن بيرون بيآيد، گفته: تمايل آقا (رهبر) در ملاقاتی که ايشان داشته اند اينست که چهره های شناخته شده و سابقه دار اصولگرا اين دوره جلو نيآيند!

او نگفته که خود با رهبر ملاقات کرده و يا مثلا ناطق نوری ملاقات کرده و خبر به ايشان انتقال پيدا کرده و يا منشی آقا "ميرحجاری" اين نظر را ابلاغ کرده و از سکوت و حرکات چشم و لب و دهان رهبر در فلان سخنرانی چنين استنباط شده؟

به اين ترتيب حريق رقابت و قدرت افتاده است در خيمه جناح راست که نام خود را اصولگرا گذاشته و ظاهرا تقسيم به دو گروه "تند رو" و "کندرو" تقسيم شده است. يعنی سنتی های شناخته شده ای مانند رهبران موتلفه و کمتر شناخته شده هائی که از پادگان های سپاه بيرون آمده و می خواهند اکثريت مجلس را تشکيل بدهند.

همين اره بده تيشه بگير در جبهه اصلاح طلبان نيز راه افتاده است. يعنی با آخرين مصاحبه شيخ مهدی کروبی که همزمان شده است با آخرين سخنرانی محمد خاتمی همين ماجرا به دو شکل طرح شده است. کروبی از اصلاح طلبان تندرو سخن گفته و اينکه در اين انتخابات جلو نيآيند و خاتمی با اعلام معيار حمايت و التزام به نظام از حضور همه اصلاح طلبان در انتخابات دفاع کرده است. اشارات محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب که در شماره روز گذشته پيک نت منتشر شد و همچنان در عناوين صفحه اول قابل دسترسی است، تفسيری است از هر دو سخنرانی و مصاحبه. اين مصاحبه و سخنرانی نيز همچنان در عناوين صفحه اول پيک نت قابل دسترسی است.

در اين ارتباط نيز انواع شايعات پيرامون ابلاغ نظر رهبر برای به ميدان نيآمدن شماری از اصلاح طلبان و قطعی بودن رد صلاحيت آنها در صورت به ميدان آمدن دهان به دهان می شود. در اين ارتباط نيز معلوم نيست مبنای شايعات و نقل قول ها همان "ابلاغ نظر و معيارهای رهبر" است که دو هفته پيش در محافل سياسی ايران بحث روز بود و پيک نت نيز آن را منتشر کرد و يا فرامين تازه ای صادر شده است؟ ملاقاتی انجام شده و در آن ملاقات "آقا" نظرات و تمايلات خود را ابلاغ فرموده اند و يا همان سخنرانی برای اعضای شورای نگهبان و توصيه به رد صلاحيت ها مبنای شايعات و بحث هاست؟ و يا مانند بسيار از موارد ديگر و مطابق الگوی همه رژيم ها تک رهبری، فلان اشاره و يا حرکات چشم و ابروی رهبر باعث شايعات شده است؟

عليرغم همه علامت سئوال ها، آنچه قطعی بنظر می رسد آنست که مجلس آينده را می خواهند مجلس سپاه کرده و آن را پشتوانه دولت احمدی نژاد کنند. سايت خبری "امروز" در ميان يک مقاله خواندنی اشاره مهمی به تهديد نظامی ها به کودتا می کند. يعنی اگر فلان حزب (بخوانيد مشارکتی ها و يا مجاهدين انقلاب و يا اصلاح طلبان ها در مجموع) انتخابات را ببرند سپاه کودتا می کند!

اين تهديد را چه يک شانتاز انتخاباتی برای خانه نشين ساختن عده ای تصور کنيم و چه حادثه ای که امکان وقوع دارد، در هر دو صورت نشان می دهد که سپاه مجلس هشتم را می خواهد!

(مقاله "امروز" را بصورت خلاصه در همين شماره پيک نت می خوانيد)