جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بوش:
"هولاکوست" اتمی ايران
خاورميانه را تهديد می کند!

 
 
 
 

 

جورج بوش طی سخنانی در جمع سربازان حرفه ای و قديمی آمريکا در شهر رينو در ايالت نوادا بار ديگر سپاه پاسدارن را به آموزش گروه های مسلح در عراق و رساندن کمک تسليحاتی به آنان متهم کرد. بوش گفت: فرمانی صادر کرده ام که مطابق آن، نظاميان آمريکايی می توانند عليه فعاليت های بی رحمانه ايران در عراق وارد عمل شوند. ايران می کوشد با دستيابی به سلاح اتمی، موجوديت اسرائيل را در خطر قرار دهد و خاورميانه را با "هولوکاست اتمی" مواجه سازد