ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش جديد آژانس اتمی
ابهامات اتمی
ديروز را بدهکاريد
امروز و فردا را هم بايد بگوئيد
 
 
 
 

 

اخبار فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، پس از مدتی وقفه بار ديگر در راس اخبار جهان قرار گرفته است. آنچه که اکنون مورد بحث است گزارش جديدی است که آژانس انرژی اتمی بعنوان نتيجه مذاکرات و بازديدهای جديدش از ايران منتشر کرده است. دراين گزارش تائيد شده که مقامات جمهوری اسلامی اصل پاسخ به سئوالات و رفع ابهاماتی که در گذشته وجود داشته را پذيرفته اند و برای پاسخ به آنها يک طرح زمان بندی شده نيز ارائه داده اند. اين گزارش قرار است دهم سپتامبر در جلسه حکام اتمی جهان مورد بررسی قرار گيرد. از هم اکنون نماينده امريکا دراين شورا اعلام کرده که آن آمادگی که ايران برای پاسخگوئی اعلام کرده مربوط به فعاليت های گذشته است و نه آنچه که امروز می کند و يا در آينده می خواهد انجام دهد. بنا بر اين استدلال امريکا معتقد است گزارش جديد آژانس تحولی در پرونده اتمی ايران ايجاد نخواهد کرد و شورای امنيت بايد به کار خود در ارتباط با ايران ادامه بدهد. يعنی قطعنامه سوم را در دستور کار قرار دهد، زيرا ايران دو قطعنامه قبلی را اجرا نکرده و غنی سازی و فعاليت‌های اتمی بی ارتباط با اهداف غير نظامی را متوقف نساخته است.

محمد البرادعی، مديرکل آژانس انرژی اتمی نيز در گزارش جديد خود تاکيد کرده است که جمهوری اسلامی همزمان با اجرای وعده خود برای پاسخگوئی به ابهام گذشته، بايد اعتمادی سازی جهانی را نسبت به تلاش های اتمی کنونی و آينده خود شروع کند.

بدين ترتيب، اخبار و موضع گيری های جديد در ارتباط با فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی کليد خورده است و تا 10 سپتامبر درچارچوب شورای حکام جهانی اتمی و ادامه آن بر محور بحث ها و تصميمات شورای امنيت سازمان ملل ادامه خواهد يافت.

جمهوری اسلامی بنا بر گفته احمدی نژاد، اميدوار است با پذيرفته شدن پيشنهاد "پاسخ به سئوالات در يک طرح زمانبندی شده" پرونده اتمی ايران از شورای امنيت به آژانس انرژی اتمی برگردانده شود، امری که با موضع گيری های فوری نماينده امريکا دراين شورا بسيار بعيد بنظر می رسد و احمدی نژاد يکبار ديگر نسنجيده دهان باز کرده است.