ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دکتر ابراهيم يزدي:
در دولت احمدی نژاد
دوستان بالفعل، بالقوه شدند
و دشمنان بالقوه، بالفعل!

 
 
 
 

 

دکتر ابراهيم يزدی در گفتگو با آفتاب:

سياست خارجی دولت نهم در دو سال گذشته نه تنها نتوانسته در سطح جهانی دوستان بالقوه را بالفعل کند، نه تنها نتوانسته مخالفين را به موافقين دولت تبديل کند، بلکه در جهتی بود که دشمنان بالقوه را با تحريکات خود بالفعل کرده و دوستان بالفعل جمهوری اسلامی را بالقوه کرده است، بطوری که آنان نمی‌توانند از جمهوری اسلامی ايران دفاع کنند.  اين کارنامه منفی و به ضرر منافع ملی و امنيت ملی ايران است.