ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هاشمی رفسنجاني:
ايستادگی اتمی نبايد تبديل
به يک مصيبت برای کشور شود
 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی در ديدار با جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده حقوق،علوم سياسی و زبان‌های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، از جمله گفت: می‌ايستيم، مقاومت می‌کنيم و ضررهايش را هم می‌دهيم، ولی بايد به گونه‌ای عمل کنيم که اين به يک مصيبت برای کشورمان تبديل نشود. موضع ما مشخص و حرکت مستقيم به سمت صلح‌آميز کردن قدرت هسته‌يی است.

درباره انتخابات نيز سعی داريم انتخاباتی سالم برگزار شود، حق مردم ضايع نشود، مردم با علاقه شرکت کنند و اگر انتخابات پرشور و آزادی برگزار کنيم، استحکام جديدی به نظام تزريق می‌شود و به طور مشخص بايد در تاييد صلاحيت‌ها و آزادی رای همانطور که قانون خواسته عمل کنيم و نيازی به سر و صدا نمی‌بينيم. بالاخره با مقام معظم رهبری و شورای نگهبان و جاهای ديگر صحبت می‌کنيم و شايد از اين جهت بيشتر بتوانم موثر باشم و روشن است که انتخابات آزاد و سالم به نفع همه است.

درسند چشم‌انداز روی تكنولوژی برتر تکيه کرديم، روی تحصيل انرژی از طريق جوش هسته‌يی که خيلی مهم است و بهتر از شکافت هسته‌يی است و موارد IT که از راه‌های مهم سرعت پيشرفت در دنياست. سند چشم‌انداز بايد هر سال ما را يک گام به جلو ببرد تا از 28 کشوری که خواستيم در پايان دوره 20 ساله در بين آن‌ها اول باشيم در همه شاخص‌ها جلو بيفتيم كه فعلا اين‌گونه نيست و اگر اصل 44 درست اجرا و مشورت با صاحب‌نظران انجام شود، از انتقاد ابايی نداشته باشيم اين روند بهتر می‌شد. با اتکا به مردم انقلاب کرديم، جنگيديم و دفاع کرديم، و متکی به مردم کشور را ساختيم و امروز هم نياز اتکا به مردم بسيار بالاست و تحميل عقيده به مردم و جوانان حقيقتا جواب نمی‌دهد . از زمانی که بيداری جامعه بشری پيش آمده هيچ وقت در تنگنا قرار دادن مردم در دراز مدت جواب نداده ولی اگر فضا آزاد باشد و مردم در ابراز نظر و شرکت در امور سياسی خود احساس راحتی کنند، ممکن است حرف‌های مخالف در فضای جامعه زياد پيدا شود، اما در نهايت به طرف انسجام می‌رويم.

در قانون اساسی تعدد احزاب و حق اظهار نظر را داريم، کسی حق سانسور مردم و شنود را ندارد و کسی حق ندارد جعبه‌های پستی مردم را کشف کند.

اين‌قدر که در رسانه‌های بزرگ دنيا عليه ما مطلب نوشته و خوانده می‌شود هيچ وقت اين‌گونه نبوده و کمتر روزی است که هزاران مقاله در روزنامه‌ها در سراسر دنيا و يا راديو و تلويزيون‌ها عليه ايران؛ کشوری که در گذشته مورد تجاوز بوده، جنگيده، از خود دفاع کرده، منتشر ن‌شود. با اين فضا قبول نداريم که بتوانيم در مجامع جهان تاثير جدی داشته باشم.