ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه البرادعی با اشپيگل
برای پاسخگوئی اتمی
ايران تقاضای 3 ماه مهلت کرده
 
 
 
 

 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان متن مصاحبه مشروحی را که با رئيس آژانس انرژی اتمی انجام داده منتشر ساخت. البرادعی در اين مصاحبه اعلام داشت که ايران تقاضای يک مهلت سه ماهه برای پاسخگوئی به سئوالات و ابهامات پرونده اتمی خود کرده است. آنها قول داده اند که دراين مهلت به ابهامات پاسخ داده و رفع نگرانی جهانی خواهند کرد.

البرادعی گفت: اين نخستين بار است که ما با ايرانی ها بر سر يک برنامه زمان بندی شده برای رفع ابهامات به توافق رسيده ايم و اين مثبت ا ست. ما سه ماه ديگر، يعنی در اواخر ماه نوامبر می توانيم قضاوت نهائی خود را اعلام کنيم و بگوئيم که ايران به تعهد و وعده خود در طول مهلتی که خواسته بود عمل کرد يا نکرد. من خطاب به مقامات ايران تاکيد می کنم که اين آخرين فرصتی است که آنها در اختيار دارند. اگر به وعده خود عمل نکنند آخرين فرصت را از دست داده اند.