ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  واعظ طبسی بر سر دو راهی
رياست مجلس خبرگان
بحث بر سر يک صندلی خالی
 
 
 
 

 

مجلس خبرگان رهبری در پايان نيمه اول شهريور ماه تشکيل جلسه خواهد داد تا رئيس جديدی برای خود انتخاب کند. گفته می شود رهبر در سفر اخير خود به خراسان و ديدار و مذاکره طولانی با آيت الله واعظ طبسی تمايل خويش را برای نشستن وی به جای آيت الله مشگينی درميان گذاشته و نسبت به واکنش های برخی روحانيون و نيروهای نظامی نسبت به  انتخاب هاشمی رفسنجانی هشدار داده است. اين درحالی است که بموجب رابطه نزديک و قديمی هاشمی رفسنجانی و واعظ طبسی هر يک از ديگری رودربايستی دارند و در عين حال از بازی های سياسی رهبر و ايجاد رقابت بين آنها برای بيرون آمدن نفر سوم نگران اند. احتمالا با همين محاسبات است که در محافل سياسی گفته می شود هاشمی رفسنجانی نيز تمايل مثبت خويش نسبت به واعظ طبسی را به وی اطلاع داده و حتی در تماسی مستقيم به واعظ طبسی گفته "رای من به شماست!"

اگر قرار شود ميان رياست مجلس خبرگان و توليت آستانقدس واعظ طبسی يکی را انتخاب کند، آيا او تن به قبول مسئوليت جديد خواهد داد؟ اين همان دغدغه ايست که واعظ طبسی برای قبول رياست مجلس خبرگان دارد. همچنان که احمد جنتی دارد!