ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از اوين
با کدهای سهيل آصفی
روی شبکه اينترنت می آيند!

 
 
 
 

 

در باره سهيل آصفی روزنامه نگاری که مستقل از مطبوعات فعاليت می‌کرد و در عين حال برای برخی مطبوعات و سايت های خبری خبر و مقاله تهيه می کرد و از يکماه پيش در زندان اوين است، اطلاعات تازه‌ای منتشر شده است. از جمله اين که بازجوی وی مدعی شده، دوران بازجوئی از وی 12 روز پيش تمام شده است. اما خانواده اش اطلاع دارند که او همچنان در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوين بسر می برد. بند ويژه وزرات اطلاعات وامنيت. شاهرخ آصفی، پدر سهيل در حضور بازجو، فرزندش را يکبار ملاقات کرده و او را بسيار خسته، رنجور و ضعيف ديده است. ناهيد خيرابی، مادر سهيل آصفی اجازه ملاقات با فرزند خود را ندارد. گفته می شود سمت گيری اساسی بازجوئی از وی متوجه ارتباط با برخی سايت های خبری خارج از کشور و انتشار نوشته هايش دراين سايت هاست.

عليرغم ادعای بازجوی سهيل آصفی، کسانی که از طريق اينترنت و بويژه سيستم مسنجر با سهيل آصفی در ارتباط بوده اند- اعم از خارج و يا داخل کشور- تاکنون بارها شاهد بوده اند که سيستم مسنجر وی روشن شده و ماموران امنيتی بجای سهيل آصفی روی مسنجر وی برای اين و آن پيام نوشته اند تا ارتباط کشف کنند. بنابراين، بازجو دروغ می گويد و سهيل آصفی همچنان دراختيار بازجويان است و پروژه سيامک پورزند روی او اجرا می شود. هرچه را می داند بايد بنويسد و هر رابطه ای را داشته بايد با جزئيات شرح دهد و به سبک دوران قبل از دستگيری، روی مسنجر رفته و ارتباط برقرار کند و برای هرکس که می شناسد ای ميل بفرستد!