ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دانشجويان زندانی
فيلم شکنجه و اعتراف در سلول
درکشوی ميز قاضی مرتضوی!

 
 
 
 

 

خبرنامه اميرکبير اطلاعات زير را در باره احضار مديران چند روزنامه از سوی قاضی مرتضوی منتشر کرد:

مرتضوی با احضار مديران مسئول چهار روزنامه سراسری چاپ تهران در دفتر خود، به آنها هشدار داده است که درباره دانشجويان چيزی ننويسند. وی همچنين برای ارعاب بيشتر مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب، فيلمی از اعترافات دانشجويان بازداشتی اميرکبير را برای آنها پخش کرده است.

اين فيلم، نخستين فيلمی است که در زمان بازجويی های دانشجويان تهيه شده است و دانشجويان بازداشتی در اتاق بازجويی زندان ۲۰۹ در کنار يکديگر نشانده شده اند و تحت شديدترين شکنجه هايی که تا لحظاتی قبل تا سر حد مرگ ادامه داشته است، به زور به اتهام توهين به مقدسات اقرار می کنند. تصاوير پخش شده برای دست اندرکاران روزنامه ها گويای آن بوده است که دانشجويان بازداشتی ظاهری بسيار آشفته داشته و موهای سر و صورت آنها بسيار بلند و نامرتب بوده است. همچنين لازم به ذکر است که دانشجويان لباس مخصوص زندان را به تن داشته و فيلمبرداری در اتاقی تاريک و کم نور انجام شده است.
مرتضوی در اين جلسه از مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب خواسته است از نوشتن حتی يك كلمه درباره اين سه دانشجوی دانشگاه اميركبير خودداری كنند و آنها را تهديد کرده است که در صورت سرپيچی، با توقيف روزنامه مواجه می شوند. وی همچنين افزوده است مديران مسئول حق ندارند از هيچ مقام رسمی درباره دانشجويان مصاحبه ای بگيرند، حتی خودش!

مرتضوی همچنين بخشی از پرونده اين دانشجويان را به مديران مسئول روزنامه ها نشان داده است. پرونده دانشجويان بازداشتی حاوی متن شنود تماس‌های پيش از بازداشت و اس ام اس های اين دانشجويان بوده است.

مرتضوی در پايان به مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب گفته است: قطعا انتشار اين نشريات كار دانشجويان بازداشتی بوده است. نوشتن در دفاع از اينها، حتی يک کلمه به معنی همدستی با اينهاست.

گفتنی است از آنجا که فيلم موجود در دست مرتضوی، بدليل نامناسب بودن محيط فيلمبرداری، آشفته بودن حالت عمومی دانشجويان، علائم آشکار شکنجه دانشجويان بازداشتی در ناحيه سر و صورت و ملبس بودن آنها به لباس زندان قابل پخش در صدا و سيما نبوده است، به تيم بازجويی دستور تکرار فيلمبرداری در اتاقی داده می شود که سابقا اعترافات هاله اسفندياری در آنجا ضبط شده بود. اما مقاومت دانشجويان و مصادف شدن انتشار خبر شکنجه دانشجويان اين بار موجب شکست اين پروژه می شود.

با توجه به انتشار خبر شکنجه دانشجويان بازداشتی توسط تيم قضايی و رسوايی پس از انتشار آن، چندی قبل مرتضوی خانواده های دانشجويان بازداشتی را نيز تهديد نموده بود که اگر دست از اعتراض بر نداريد، برخورد سنگينی را با فرزندانشان در زندان خواهد کرد. وی با بيان اين عبارت که “هنوز شکنجه نکرده ايم که بدانيد شکنجه يعنی چه؟از اعمال فشار بيشتری بر دانشجويان خبر داده بود. اما با توجه به عدم سکوت خانواده ها در برابر تهديد مرتضوی، اکنون به نظر می رسد مرتضوی با بکاربردن روش تهديد صاحبان رسانه ها در تلاش است تا از رسيدن صدای اعتراض خانواده ها به افکار عمومی جلوگيری نمايد.