ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مثلث جنگی- اتمی
 بوش- احمدی نژاد و خامنه ای

لس آنجلس تايمز
: مطابق جديدترين ادعای احمدی نژاد ايران تا يکسال ديگر بمب اتم خواهد داشت.
احمدی نژاد
: 3 هزار سانتريفيوژ(عليرغم آخرين گزارش آژانس اتمی مبنی بر کاهش غنی سازی در نطنز) نصب شده و کار می کند.
علی خامنه اي
: از اهداف اتمی خود عدول نخواهيم کرد و بوش حرف های مفت می زند!

 
 
 
 

 

در صورت صحت ادعای ايران مبنی بر فعاليت 3 هزار دستگاه سانتريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم، اين کشور ظرف مدت يک سال قادر به توليد مواد هسته ای کافی برای ساخت بمب خواهد بود.

کارشناسان نظامی معتقدند در صورت صحت آخرين ادعای احمدی نژاد ايران تا يک سال آينده قادر به توليد مواد هسته ای کافی برای ساخت بمب می شود. احمدی نژاد اخيرا اعلام کرد که عليرغم تحريم های شورای امنيت ايران گام ديگری در مسير پيشرفت هسته ای برداشته و بيش از 3  هزار دستگاه سانتريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم راه اندازی کرده است.

بوش رئيس جمهوری آمريکا که سر راه استراليا در عراق فرود آمده است، پيش از آغاز اين سفر و شرکت در اجلاس اقتصادی کشورهای جنوب آسيا در استراليا گفته بود: خاورميانه در بيم " هولوکاست اتمی ايران" بسر می برد.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نيز روز گذشته طی سخنانی اعلام داشت که جمهوری اسلامی از اهداف اتمی خويش عدول نخواهد کرد و سخنان بوش را را حرف هائی مفت و برخاسته از قلدری اعلام داشت.