ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اولين مصاحبه مطبوعاتی فرمانده جديد سپاه
جنگ های نا منظم
استراتژی جديد سپاه است
محمد علی جعفری فرمانده جديد سپاه پاسداران روز گذشته در يک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و نقطه نظرات خود را در باره تغييرات اخير در سپاه و برنامه های آينده وی برای سپاه اعلام داشت. محور اين مصاحبه و مهم ترين موضوع مطرح شده در آن، طرح استراتژی جديد سپاه برای جنگ های نا منظم يا نامتقارن بود، که به زبانی ديگر، آماده شدن برای حمله به ايران است.

 
 
 
 

 

جعفری دراين مصاحبه گفت:

سپاه پاسداران برای برای مقابله موفق با دشمن به سمت تقويت نبرد نامتقارن(جنگ های نا منظم) پيش خواهد رفت و سياست ها و روش های متفاوتی را در اين زمينه اتخاذ خواهد کرد . جنگ نابرابر ايران و عراق نمونه کوچکی از جنگ های نامتقارن بود. نوع تهديد و توانمندی های نظامی دشمن سبب انتخاب تاکتيک های خاص عليه آن می شود .

تغييرات صورت گرفته در فرماندهی سپاه از چندين ماه پيش مطرح بود. ماموريت سپاه با ارتش کاملا متفاوت است. ارتش وظيفه اش حفظ تماميت ارضی است ولی سپاه بايد از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی حفاظت کند .

سپاه نيرويی است که ساير نيروهای نظامی را کمک می کند و هيچ گاه نمی تواند آمادگی نظامی و دفاعی خود را تعطيل کند . در مقاطعی سپاه بايد به تقويت بعد نظامی خود بپردازد اما درهمه حال بايد در ابعاد مختلف از جمله امنيتی، اطلاعاتی، فرهنگی و غيره آمادگی کامل داشته باشد .

تعامل سپاه با ارتش، نيروی انتظامی، اطلاعات و وزارت دفاع بسيار مناسب است. هر جا که بخش خصوصی کمتر وارد شود سپاه با جديت گام به عرصه می گذارد.