ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تدريس معلمين مرد
در مدارس دخترانه ممنوع شد
 
 
 
 

 

آموزش و پرورش تهران با صدور بخشنامه ای بكارگيری نيروهای مرد در مدارس دخترانه دوره های ابتدائی، راهنمائی متوسطه و پيش دانشگاهی در شهر تهران را ممنوع اعلام کرد.
بموجب اين بخشنامه بكارگيری معلمان مرد در مدارس دخترانه دولتی غيرانتفاعی شاهد و نمونه دولتی در همه دوره های تحصيلی در هر شرايطی ممنوع است. همچنين بكارگيری معلمين زن در مدارس پسرانه در دوره های راهنمائی متوسطه و پيش دانشگاهی نيز ممنوع و استفاده از اين نيروها در دوره ابتدائی و مدارس روستايی نيز تابع ضوابط ويژه خواهد بود.

بكارگيری نيروهای مرد در دوره پيش دانشگاهی دخترانه برای تدريس برنامه های رسمی نيز ممنوع شد. از معلمين و مدرسين مرد تنها در فعاليت های فوق برنامه و منوط به متاهل بودن دبير مرد و داشتن 35 سال سن به بالا و بهره مندی از سابقه و تخصص در رشته موردنظر برای سال تحصيلی جديد بلامانع است .