ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجلاس اصلاح طلبان در کرمان
عضو گيری تشکل های سياسی  
از ميان فرماندهان سپاه پاسداران
رمضان زاده:
از احمدی نژاد بپرسيد 120 ميليارد دلار در آمد يکساله را چه کرده؟
علوی تبار:
تاوان نظامی شدن سياست را همه جناح ها خواهند پرداخت
محمد سلامتي:
بايد محکم ايستاد و حقايق را به مردم گفت
 
 
 
 

 

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی معتقد است: سيستم رسانه ملی در اختيار جناح مقابل است و آن‌ها ازخيلی بهانه‌ها برای ايجاد تفرقه در جبهه اصلاح‌طلبان استفاده می‌كنند.

 (ايسنا) محمد سلامتی طی سخنانی در

اصلاح‌طلبان يک همايش در كرمان برپا کردند. در اين همايش محمد سلامتی دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب گفت:

اصلاح طلبان دل‌سوز نظام هستند و قصد دارند از طريق اصلاحات وضع موجود را بهبود بخشند.

بايد محكم ايستاد؛ در انتخابات شركت كرد و همين‌ها را نيز به مردم گفت.

رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی نيز گفت: در دو سال اول دولت خاتمی درآمد ارزی كشور 25 ميليارد دلار بود در حالی كه سال اول دولت احمدی‌نژاد اين درآمد بيش از 120 ميليارد دلار بوده است.  اكنون بايد پرسيد كه اين درآمد كشور در چه راهی صرف شده است؟  امروز اكثر مديران اقتصادی دولت نهم دارند عوض می‌شوند. آيا اين بدان معنی است كه اين افراد توانايی انجام وظيفه در چنين سمت‌هايی را نداشته‌اند.

علوی‌تبار نيز گفت: وارد شدن نظامی‌ها به عرصه سياست فقط يك خطر جناحی محسوب نمی‌شود. همه جناح‌های كشور تاوان نظامی شدن عرصه سياست را خواهند پرداخت.  در حال حاضر كشور ايران با يك خطر ملی مواجه است و آن اين است كه برخی تشکل های سياسی در تشكيلات‌شان از نظامی‌ها استفاده می‌كنند.  استفاده كردن از نيروهای نظامی، در تشكيلات سياسی برای كشور بسيار خطرناك است و همه ما بايد مانع از اين خطای ملی شويم.

در حال حاضر در جامعه ما يك مبارزه جدی سياسی بين دو جريان اصلی كشور در جريان است كه اين مبارزه می‌تواند سرنوشت ايران را حداقل در يك دوره چند ده ساله تحت تاثير قرار دهد. يكی از اين دو جريان كه به جريان اصلاح طلب مشهور است همواره از عمده ابزارهای مبارزات سياسی محروم بوده‌ است. اكثر رسانه‌های گروهی از جمله رسانه ملی هيچ‌گاه در اختيار اصلاح طلبان نبوده است و درست در زمانی هم كه دو قوه از قوای كشور در اختيار اين قشر بود آن‌ها هيچگاه به رسانه ملی دسترسی نداشتند.