ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس زلزله های انتخابات مجلس خبرگان و تعيين فرمانده جديد سپاه
سايه روشن ها
در پشت خبرهای حکومتی
رهبر در صف فرماندهان
هاشمی در ميان روحانيون
 
 
 
 

 

پس زلزله های انتخابات اخير مجلس خبرگان، که بی شک حاصل بحث ها و رايزنی های بسيار جدی پيش از اجلاس و در پشت پرده بود، همچنان ادامه دارد. همچنان که در سپاه پاسداران و بدنبال برگماری فرمانده جديدی برای آن. در تهران، رهبر جمهوری اسلامی بر ديدارها و مذاکرات خود با فرماندهان سپاه افزوده است و درقم، هاشمی رفسنجانی به ديدار بسياری از علما و روحانيون صاحب عنوان و دارای نفوذ حوزه علميه قم رفت. هاشمی بر نقش روحانيون و فعال شدن مجلس خبرگان تاکيد می کند و روحانيون و مراجع مذهبی بيرون از مجلس خبرگان را به ميدان فرا می خواند و علی خامنه ای فرماندهان سپاه را. هر دو بر حفظ نظام تاکيد می کنند و خطراتی که از داخل و خارج آن را تهديد می کند، اما آشکار است که يکی بر فرماندهان سپاه متکی شده است و ديگری به روحانيون. روحانيونی که از قدرت يابی روز افزون فرماندهان سپاه در هراس اند و بتدريج نگران يکه تازی و خودسری رهبر جمهوری اسلامی شده اند. فرماندهان سپاه چنان سخن می گويند که مراجع مذهبی می گويند و روحانيون چنان از مسائل نظامی حرف می زنند که فرماندهان بايد بزنند.

- شايعه بيماری رهبر و مسئله جانشينی او و نقش مجلس خبرگان

- نگرانی روحانيون خارج از دستگاه حکومتی اما نگران سر نوشت سياست هائی که خامنه ای و اطرافيانش اتخاذ کرده و می کنند.

- بيم از افتادن تمام قدرت بدست فرماندهان و به حاشيه رانده شدن روحانيون.

- وحشت از نفوذ سازمان يافته و موريانه وار مرتجعن مذهبی در تمام ارگان های نظام و تکرار سرنوشت روحانيون در انقلاب مشروطه

- بی لياقتی و آشفتگی دولت و وحشت از سرانجام آن

- کشيدن ترمز رهبر و اطرافيانش و تلاس برای استقلال نسبی نيروهای مسلح از شخص رهبر

و سلسله حدس و گمان های ديگر، همگی می تواند انگيزه ديدارهای هاشمی در قم و رهبر در تهران باشد. انگيزه ها و اهداف پشت کلمات و تعارفات پنهان است، اما با اين همه، می توان سايه روشن های آن انگيزه های اصلی را در پشت همين تعارفات و کلی گوئی ها نيز ديد. از جمله تدارک کنترل احمد جنتی در شورای نگهبان بدست آيت الله يزدی و برگزاری انتخاباتی که به مجلس حزب پادگانی احمدجنتی تبديل نشود و يا شکستن حلقه ای که رهبر دور خود و فرماندهان کشيده و سياست های جنگی و ماجراجويانه را چه در داخل و چه در ارتباط با سياست خارجی دنبال می کند.

اخبار با بخوانيم:

 

هاشمی رفسنجانی که پس از انتخاب به رياست مجلس خبرگان ديگر همه مطبوعات او را آيت الله خطاب می کنند، در پايان سفر به قم، از دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری بازديد و با آيت الله يزدی عضو شورای نگهبان و رئيس سابق قوه قضائيه که اکنون جانشين آيت الله مشکينی در حوزه علميه قم شده و درعين حال نايب ‌رئيس دوم مجلس خبرگان است ديدار كرد.  

هاشمی پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت: وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسی تصريح شده و همانند گذشته بر اساس وظايف خود عمل می‌كند.  مجلس خبرگان از اساسی‌ترين اركان نظام است و تاکنون رسانه‌های ديداری و شنيداری در تبيين وظايف اين مجلس كوتاهی كرده‌اند.

تعيين مقام رهبری در صورت فوت يا فقدان رهبر از مهم‌ترين وظايف مجلس خبرگان است. هيات‌ رئيسه مجلس خبرگان برنامه‌هايی برای آشناكردن هر چه بيشتر مردم با فعاليت‌های مجلس و بازگوكردن مسائل مربوط به خبرگان رهبری را در دست اقدام دارد.  نظارت بر حفظ شرايط رهبری از ديگر وظايف اين مجلس است . ما به عنوان نمايندگان خبرگان رهبری در اين مجلس موظف به ابقای اين شرايط در رهبر و نظارت بر عملكرد كسانی كه تحت نظر ايشان فعاليت می‌كنند هستيم. تبيين سياست‌های كلی نظام نيز از سوی رهبری به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده و در اين راستا نيز خبرگان حق نظارت بر كار مجمع را دارد. تلاش خواهيم كرد تا خبرگان در صحنه كشور بيش از گذشته فعال و پويا شود.