ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  کارنامه واقعی دولت خدمتگذار
وقتی آمار سخن می گويند
نيازی به سخنرانی رهبر نيست
 
 
 
 

 

شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران‌ در تيرماه 1386 نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزايش يافت.

بانك مركزی اعلام كرد طی چهارماه اول سال جاری شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6/16 درصد افزايش يافت.

ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه 1386 نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه 1385 معادل 8/14 درصد بوده است.

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزايش نشان می‌دهد.

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در تيرماه 1386 نسبت به ماه قبل، در اكثر استان‌های كشور با افزايش همراه بود كه بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان خراسان جنوبی معادل 4/2 درصد است اين شاخص در استان تهران معادل يك درصد افزايش داشته است.

در تيرماه گوشت دام معادل 8/1 درصد، شير پاستوريزه 4/7 درصد، كاهو 6/23 درصد، انواع برنج 5/1 درصد، روغن نباتی جامد 4/5 درصد، كره پاستوريزه 8/16 درصد، ماست پاستوريزه 3/10 درصد، انواع ماهی 9/4 درصد و انواع نان 4/2 درصد افزايش قيمت داشته اند.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراكی‌ها و آشاميدنی‌ها معادل 7/22 درصد افزايش نشان می‌دهد.

بهای خوراكی‌ها 0/23 درصد و آشاميدنی ها 0/14درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است.

دخانيات نيز دراين ماه نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزايش قيمت داشته است. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل بهای گروه دخانيات معادل 9/23 درصد افزايش داشته است.

در تيرماه 1386 قيمت پوشاك و كفش نسبت به ماه قبل معادل 2/1 درصد افزايش قيمت داشته است.

تعميرات و خدمات ساختمانی معادل 6/4 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان می‌دهد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل بهای مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 6/17 درصد افزايش داشته است.

در تيرماه 1386، بهداشت و درمان نيز به نسبت ماه قبل 0/2 درصد افزايش قيمت داشته است.

در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته بهای گروه بهداشت و درمان 4/15 درصد افزايش داشته است.

حمل و نقل نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل 5/12 درصد افزايش داشته است.