ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  من می خواهم نوکری را نهادينه کنم!
سخنرانی توام با لکنت زبان
احمدی نژاد برای فرماندهان سپاه
 
 
 
 

 

احمدی‌نژاد نيز روز گذشته در مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران شرکت و سخنرانی کرد. او در اين سخنرانی ضمن تکرار اتهام به کسانی- بی آنکه از کسی نام ببرد- که به زعم وی درجريان پيگيری سياست اتمی دولت ازداخل ضربه به اين سياست زده اند مدعی شد:

آژانس بين‌المللی انرژی اتمی رسماً اعلام كرده كه فعاليت های هسته‌يی ايران انحرافی ندارد.

اين ادعای احمدی نژاد، صرفا يک کار تبليغاتی و توسل به شيوه دروغگوئی و مردم فريب و خواب کردن آنها، چرا که آژانس اتمی چنين ارزيابی را در هيچ سندی تا کنون طرح نکرده است. حتی در باره توافق بر سر 3 ماه مهلت تازه تاکيد کرده است که "اگر ايران از اين فرصت برای پاسخ به ابهامات استفاده نکند، آخرين فرصت را ازدست ميدهد"

رئيس جمهور مدعی دين داری و راستگوئی، در بخش ديگری از سخنرانی خود که به گفته کسانی که اين مراسم و سخنرانی را از سيمای جمهوری اسلامی ديدند، آشکارا در برابر فرماندهان ارشد خود به لکنت زبان افتاده بود گفت:

 نمی توان آرمانی انقلابی برای ساختن جامعه بر اساس اسلام داشت اما نگاه نظام برنامه ريزی ، بانكی، بيمه ای و اداری غربی باشد. دولت اصرار دارد كه با الگوی ايرانی – اسلامی و انقلابی مسايل و مشكلات كشور را حل و فصل و جايگاه واقعی نوكری مردم ، رعايت و حرمت بيت المال و مردم را نهادينه كند.