ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای حضور در اوين
خبرنگاران را به دو گروه
خودی و نيمه خودی تقسيم کردند
 
 
 
 

 

طبق نمابر قوه قضائيه، خبرنگاران و عكاسان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها برای "بازديد از زندان اوين و مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه" دعوت شده بودند. عليرغم اين دعوت عام به عكاسان برخی رسانه‌های داخلی اجازه حضور در زندان داده نشد.

مسوولان زندان اوين، دليل اين امر را نقض حقوق محكومان عنوان كردند و گفتند كه در بازديدهای پيشين چهره برخی از محكومان در سايت‌ها منتشر شده كه اين مساله باعث ناراحتی خانواده آنها و حتی شكايت از مسوولان زندان شده است. اين در حالی است كه تصويربرداران BBC، CNN، AP، NHK، REUTERS، العالم و سحر علاوه بر عكاسان و تصويربرداران صدا و سيما، شبكه خبر، واحد مركزی خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، ايرنا و روزنامه حمايت و ماوی جهت بازديد در زندان حضور يافتند.

سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه اش گفت: درهيچ كجای دنيا مرسوم نيست كه از زندان‌ها و زندانيان فيلم و عكس تهيه شود. استدلال اين موضوع نيز قوانين و مقررات و حقوق متهم است.

اما سخنگوی قوه قضاييه توضيح نداد كه آيا حقوق متهمان فقط با حضور عكاسان چند خبرگزاری و روزنامه داخلی و معتبر نقض می‌شود؟

به اين ترتيب برخی رسانه‌ها از تهيه عكس محروم شدند و فقط تعدادی از آنها موفق به حضور در سالن‌های زندان با دوربين‌هايشان شدند.

خبرنگاران ابتدا از سالن 6 و اندرزگاه 7 زندان اوين كه بيشتر مربوط به محكومان جرايم مالی بود، بازديد كردند.

اما اجازه ديدار با سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه اميركبير به هيچ خبرنگاری داده نشد. رئيس زندان اوين گفت که اين سه نفر در اختيار قاضی پرونده هستند و ملاقات با آنها با اجازه‌ قاضی پرونده است.

پس از پايان نشست خبری سخنگوی قوه قضاييه، خبرنگاران از سالن ملاقات خصوصی زندان با 22 اتاق، سالن ملاقات حضوری و كابينی، همچنين بند نسوان و بيمارستان 48 تخت‌خوابی زندان اوين بازديد كردند.

مدير كل زندان‌های استان تهران در اين بازديد گفت: زندان اوين ظرفيت هزار نفر را دارد كه تعداد 5 هزار و سيصد نفر در آن نگهداری می‌شوند و در حال حاضر با توجه به افرادی كه در مرخصی به سر می‌برند 2500 نفر در اوين حضور دارند.  وی تعداد زندانيان امنيتی در اوين را 15 تا 16 نفر اعلام كرد ، درحاليکه سخنگوی قوه قضائيه شمار آنها را 30 اعلام داشت.