ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی احمد جنتی درشورای تبليغات اسلامی
حرف های امام زمانی احمدی نژاد
تکرار سخنان احمد جنتی است
اعترافات ناخواسته جنتی در باره تظاهرات23 تير 78 و دخالت هايش در بوزنين و هرزگوين
 
 
 
 

 

احمد جنتی دبير شورای نگهبان و رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی در مراسم توديع و معارفه‌ قائم مقام شورای هماهنگی تبليغات اسلامی سخنانی درباره امام زمان و احمدی نژاد گفت که خواندنی است. او دقيقا همان تعابير و تفسيری را درباره امام زمان بيان کرد که اين روزها بارها از دهان احمدی نژاد شنيده شده و اين نشان ميدهد که احمدی نژاد مقلد کيست. جنتی گفت:

با نزديك شدن زمان حضور امام زمان، وقت آنست كه تمام شيعيان دم از مهدی بزنند. كم كم مسأله‌ مهدی (عج) دارد جنبه‌ی جهانی پيدا می‌كند . با ظهور مهدی نه تنها انسان‌ها بلكه حيوانات هم به آزادی می‌رسند و عدالت و كرامت شامل همه‌ی موجودات روی زمين می‌شود و همه از عدالت مهدی بهره‌مند می‌شوند. اينك زمان، زمان مهدی است و نبايد غفلت كنيم.

امروز دنيا برای خاموش كردن چراغ خدا بسيج شده اما مشركان نمی‌توانند نور خدا را خاموش كنند و خداوند در آيات متعددی از قرآن به اين مسأله اشاره كرده است. ( اين ادعا و تعبير جنتی همان تعبير و اصطلاحی است که "تکفيريون" از آن استفاده می کنند و در عنوان بزرگ پيک نت امروز به نقل از لوموند ديپلماتيک درباره آنها می خوانيد)

اگر امروز ما از احمدی‌نژاد دفاع می‌كنيم و بايد هم بكنيم و وظيفه‌ی ما هم هست به همان دليلی است كه رهبری فرمودند؛ وقتی ايشان در طول صحبت‌هايشان به احمدی‌نژاد می‌رسند می‌گويند دولتی كه رييس جمهوری‌اش مؤمن، پاك‌دست، شجاع و معتقد به اصول است.

وقتی كسی به احمدی نژاد گفت شما قد و قواره‌تان به رياست جمهوری نمی‌خورد گفت به نوكری كه می‌خورد.  او با اين طرز تفكر كار می‌كند.

جنتی در بخش ديگری از سخنرانی خود اعتراف به نقش شورای تبليغات اسلامی در سازمان دادن تظاهرات 23 تيرماه و به آتش کشيده شدن برخی اماکن و تلفن های عمومی تهران برای فراهم ساختن بهانه يورش به تحصن دانشجويان در دانشگاه تهران کرد. اين تحصن در اعتراض به حمله 18 تير به خوابگاه دانشجويان ترتيب يافته بود. جنتی برای نخستين بار درباره آن تظاهرات حکومتی که خود در سازمان دادن آن نقش داشت گفت:

‌در اين حادثه شورا به داد انقلاب رسيد؛ آمريكايی‌ها به ماجرای 18 تير آن اميد بسته بودند و مساله به همان صورت پيش می‌رفت كه آمريكايی‌ها به خواسته‌ی خود می‌رسيدند.

در اين حادثه برخی استانداری‌ها همكاری‌های لازم را نكردند اما د رعين حال مردم به صحنه آمدند و جواب فتنه‌گری‌ها را دادند كه اين امر بسيار ارزشمند بود.

دربخش ديگری از اين سخنرانی، جنتی به دخالت ها و ماجراجوئی هائی اشاره کرد که از طريق شورای تبليغات اسلامی در بوسنی و هرزگوين انجام شد و در پايان آنچه حاصل آمد به نفع امريکا و تبديل اين دو منطقه به پايگاه نظامی امريکا شد. جنتی گفت:

در بوسنی و هرزگوين و لبنان شورا خدمات خوبی کرد.