ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خطبه های جنگی رهبر
درنماز جمعه ديروز تهران
حرف اول نظامی را
ما، در منطقه می زنيم
جمهوری اسلامی امروز در همه عرصه های سياسی – اقتصادی – علمی – اجتماعی قوی تر از سال های گذشته است و در عرصه اتمی پيشرفت های افتخار آميزی بدست آورده ايم.  سه غايب بزرگ نماز جمعه ديروز تهران: خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی.

 
 
 
 

 

نماز جمعه اين هفته را، به بهانه آغاز ماه رمضان رهبر جمهوری اسلامی خواند. دولت يکدست و مجلس نيمه يکدست پشت سر رهبر نماز خواندند و البته احمد جنتی دبير شورای نگهبان و ترتيب دهنده اين دولت و مجلس نيز پيشآپيش آنها.

رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز ديروز، که در واقع می توان آن را خطبه جنگی و استقبال از تحريم و جنگ و دفاع از سياست جنگی خود وی دانست، از جمله گفت:

ما امروز از لحاظ توانايی های نظامی درمنطقه حرف اول را می زنيم و در زمينه های ديگر نظير موضوع هسته ای نيز پيشرفت های افتخار آميزی به دست آورده ايم و نشان داده ايم که هر گونه تحريمی در مقابل استقامت، اتکا به نيروهای درونی، ابتکار و خودجوشی ملت ايران نتيجه عکس خواهد داد.

آمريکايی ها در طرحی چند بعدی تلاش کردند خاورميانه ای برپايه منافع رژيم صهيونيستی و به پايتختی اسرائيل برپا کنند اما در همه ابعاد اين طرح ناکام مانده اند.  روی کار آمدن دولت حماس در فلسطين از جمله شکست های آمريکا در ايجاد خاورميانه جديد بود. با وجود توطئه های آمريکا و حتی کمک تاسف برانگيز برخی فلسطينی ها، دولت مردمی حماس همچنان روی کار است و اين واقعيت، تو دهنی بزرگ ملت فلسطين به آمريکا واسرائيل است.

شکست ارتش پرهياهو و پرمدعای رژيم صهيونيستی در مقابل حزب الله لبنان بُعد ديگری از ناکامی پروژه امريکايی ايجاد خاورميانه جديد بود. شکست ارتش اسرائيل در مقابل نيروهای حزب الله را حتی تصور نمی کردند اما شکست کامل و مفتضحانه رژيم صهيونيستی در 33 روز مقاومت حزب الله، ناکامی سنگين ديگری را برای واشنگتن رقم زد و حزب الله نه تنها خلع سلاح نشد بلکه مقتدرتر و قوی تر به حيات خود ادامه ميدهد.

هدف امريکا، ايجاد دولت دست نشانده در عراق بود که تحقق اين هدف به اجرای طرح خاورميانه بزرگ و محاصره جمهوری اسلامی ايران کمک فراوانی می کرد. اما پس از چهار سال اشغالگری، اکنون همه تحليلگران معتقدند که امريکا در عراق به بن بست رسيده است و بدنبال راهی برای خروج آبرومندانه می گردد.

تضعيف جمهوری اسلامی ايران از ديگر ابعاد طرح خاورميانه جديد بود. در اين هدف نيز به ناکامی کامل رسيده اند چرا که به همت ملت ايران و ياری پروردگار، جمهوری اسلامی امروز در همه عرصه های سياسی – اقتصادی – علمی – اجتماعی قوی تر از سال های گذشته است.

امريکا، در جهان اسلام روز به روز منفورتر شده و در افکار عمومی ملتها در حال استيضاح است و بدون ترديد رئيس جمهور و مسئولان کنونی اين کشور روزی در دادگاه عادلانه بين المللی، به علت فاجعه آفرينی در عراق محاکمه خواهند شد.

امريکايی ها برای فرار از شکستی که در عراق گريبان آنان را گرفته است، ايران را متهم می کنند اما حتی در گزارشی که اخيرا در کنگره امريکا قرائت شد پيوستن عراق به بازار تسليحات امريکا تنها دستآورد امريکا از اشغال اين کشور اعلام شد و اين امر نشان دهنده نهايت شکست و ضعف دولت امريکاست.

درحاشيه

در صف اول پشت رهبر در نماز جمعه ديروز نه خاتمی، نه کروبی و نه حتی هاشمی رفسنجانی قرار نداشتند و تا آنجا که سيمای جمهوری اسلامی نشان داد، اصلا آنها نبوده اند و به اين دليل نماز ديروز، نماز و خطبه آن سياستی بود که رهبر هدايت می کند و مخالفان جدی دارد. شماری از سرداران سپاه، از جمله رحيم صفوی با لباس نظامی و مشت گره کرده بطرف آسمان را بارها سيمای جمهوری اسلامی نشان داد.