ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتخابات
در چنگال نظامی ها
ماشاءالله عباس زاده
 
 
 
 

 

با انتصاب سردار افشار فرمانده نظامی ارشد وابسته به گروه نظامی رژيم جمهوری اسلامی يعنی سپاه پاسداران و فرمانده کل بسيج کشور، تيم نظاميان سرکوب جنبش مدنی که پس از دوم خرداد 76 چهره نمايانده بود، تکميل گرديد.از ميان 6 حوزه معاونت کليدی در وزارت کشور، معاونت سياسی، معاونت امنيتی ومعاونت عمرانی در واقع مثلث معاونت های راهبردی نه تنها در کليدی ترين وزارتخانه مملکت يعنی وزارت کشور می باشد، بلکه تثليث بازوان تصميم سازی برای کل کشور می باشد.

در اولين گام سردار هاشمی از سرداران بلند پايه سپاه پاسدران را بر حوزه معاونت امور عمرانی و سازمان شهرداريها و دهياريهای کشور نشاندند. سردار هاشمی از سپاهيان اطلاعات و عمليات برون مرزی است که از نامزدهای پست وزارت رفاه بود اما از سوی مجلس رای نيآورد. اما ايشان که در تمامی مراحل دوستی با احمدی نژاد در معيت بوده، هم در عمليات برون مرزی نيروی قدس سپاه موسوم به "نقصا" با او بوده  و هم مدتی کوتاه عهده دار مسئوليت معاونت امور مناطق شهرداری تهران در زمان شهرداری احمدی نژاد بوده است. 

نامبرده از ناحيه دو چشم جانباز و به لحاظ رفتاری، انسانی زود جوش و خشن می باشد.

پس از شکست سردار هاشمی برای وزارت رفاه شبی از شبها که پورمحمدی همراه با احمدی نژاد و هاشمی جلسه خصوصی شام بودند، ناگهان يکی از شبکه های خبری تلويزيون مقيمی را بر سيما نشاند و احمدی نژاد خطاب به پور محمدی می گويد: "مگر مقيمی را هنوز برنداشتی؟! و پورمحمدی گفت نه حاج آقا، فعلا گزينه ای نيافتيم! و احمدی نژاد که روحيه ای کودکانه و انتقام جويانه دارد گفت چه گزينه ای بهتر از سردار هاشمی!"

از فردا کليد کودتا در حدود دو هزار شهرداری و دهها هزار دهياری خورد.

سازمان شهرداريها و دهياريهای کشور يکی از بهترين کارکردهای دولت اصلاح طلب خاتمی است که بعنوان نهادی نوپا و مدنی در تحقق حاکميت خوب شهری ((good governance نقشی بسزا داشت. پس از حضور اين سردار سپاه و همسگرانش، نيروهای نوگرا و تحول آفرين در تمامی سطوح برکنار، بازداشت و يا خانه نشين شدند.

و اما پروسه کودتای نظاميان، با حضور سردار ذوالقدر اين نظامی نشاندار حوزه سرکوب، رنگ و بوی ديگری می گيرد. چه، او برخلاف قوانين جاری و حاکم سازمانی وزارت کشور، همزمان قائم مقام وزارت کشور نيز می باشد. همگرايی و همگنی آقايان ذوالقدر- افشار علنی و عيان است و تامين امنيت انتخاباتی که مجری اش افشار باشد و مجری امينش ذوالقدر، پيشاپيش مشخص و البته کمی مضحک به نظر می رسد.

البته حضور سايه وار و محاق گونه هاشمی ثمره در حوزه معاونت سياسی، صدور دستور العملی بود جهت اجرای از پيش ساخته انتخابات مجلس هشتم و ساير انتخابات. چرا که او همان مقتدای پيشنماز احمدی نژاد در ساختمان بهشت (شهرداری) بوده و بيش از  50 تن از بهترين و مجرب ترين مديران عملگرا را اخراج کرده و خواستار احداث هر چه سريعتر منوريل بوده تا امام زمان هنگام ظهور در ترافيک تهران گير نکند. صعب روزی، بوالعجب کاری، پريشان عالمی است.