جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جبهه متحد فرانسه، آلمان و انگلستان
در اتحاديه اروپا عليه برنامه اتمی ايران
البرادعي:
من هم نمی توانم بگويم
برنامه اتمی ايران صلح آميز است!

 
 
 
 

 

محمد البرادعی، مديركل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، بدنبال اختلاف نظرها پيرامون قبول و يا رد آخرين گزارش او در ارتباط با فعاليت های اتمی ايران، طی يک مصاحبه تلويزيونی با "سی. سی . تی. وی" گفت:

از ايران می خواهم كه به قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل كه از تهران می‌خواهد به سرعت غنی‌سازی اورانيوم را تعليق كند توجه كند. من قبول می کنم که ما هنوز در موقعيتی نيستيم كه اعلام كنيم برنامه‌ اتمی ايران منحصرا دارای اهداف صلح‌آميز است، گرچه در جريان مذاکراتی که با ايران داريم در حال پيشرفت هستيم.  اگر ايران به طور كامل با آژانس همكاری كند ما در موقعيت بهتری قرار خواهيم گرفت.

 

بدنبال ايجاد اختلاف نظرها در شورای حکام اتمی، نيکلا سارکوزی، رئيس جمهور دست راستی فرانسه گفت که می کوشد اتحاديه اروپا را برای اعمال تحريم‌های شديد و فوری عليه ايران قانع کند. ديپلماسی فرانسه با عبور از سياست های گذشته در مقابل ايران، ديگر قصد ندارد تنها منتظر تحريم‌های سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنيت باشد. سارکوزی که در آخرين روز هفته گذشته با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان ديدار کرد، در مذاکرات خود با وی روی مواضع جديد فرانسه در برابر ايران و فشار به اتحاديه اروپا برای پيوستن به سياست تحريم های شديدتر تاکيد کرد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ چاپ آلمان که از جمله روزنامه های مهم اين کشور است، در همين رابطه نوشت که صدراعظم آلمان در اساس با پيشنهادهای رئيس جمهور فرانسه موافق است و لندن نيز از سياست رئيس جمهور فرانسه حمايت می کند.