ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شکر
تلخ ترين واردات کشور
 
 
 
 

 

صنعت 110 ساله قند و شكر زير بار واردات شکر به مرز درماندگی و فلج رسيده است. فصل برداشت چغندرقند بزودی آغاز خواهد شد اما همچنان نزديك به 400 هزار تن محصول داخلی در انبارهای واحدهای توليدی باقی مانده و بازاری برای فروش آنها وجود ندارد.

سال گذشته در حالی 5/3 ميليون تن شكر با كاهش تعرفه به كشور وارد شد كه متوسط مصرف كشور در سال حدود 9/1 ميليون تن و متوسط توليد كشور 4/1 ميليون تن شكر در سال است. اين حجم واردات در سال گذشته چهار برابر نياز وارداتی كشور، 10 برابر واردات هر يك از سال‌های 82 و 83 و 5/3 برابر واردات سال 84 است كه 400 هزار تن بيش از كل نياز مصرفی يك سال كشور برآورد می‌شود. در حالی‌كه قيمت تمام شده هر كيلو شكر در كشور حدود 620 تومان است،‌ اين حجم واردات سبب شده كه قيمت شكر در حجم بالا‌ در بازار داخلی به كيلويی 460 تومان برسد و توليدكنندگان داخلی بازارهای خود را از دست بدهند. ‌ (مطبوعات و ديگر رسانه های مکتوب داخلی گزارش هائی در باره بحران توليد شکر در ايران می نويسند اما هيچکدام نمی توانند اشاره کنند که وارد کننده اصلی شکر موسسه نشر افکار مصباح يزدی و حوزه علميه قم است.)