ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سال گذشته
استخراج 150 ميليارد دلار گاز و نفت
 
 
 
 

 

براساس گزارش كميسيون انرژی مجلس، در سال گذشته ايران 150 ميليارد دلار نفت و گاز استخراجی داشته که دولت از طريق فروش آن حدود 60 ميليارد دلار در آمد داشته است.

از مبلغ 90 ميليارد دلاری که در كشور مصرف شد، 15 ميليارد دلار آن باز جذب شد و 75 ميليارد دلار ديگر يا به صورت اتلاف انرژی بوده و يا به صورت يارانه به مردم پرداخت شده است.

طرح سهميه‌بندی بنزين برای صرفه جوئی در مصرف سوخت خوب بود اما دولت در اجرا، درست عمل نكرد .بايد قبل از اجرای اين طرح، مقدمات اجرای آن فراهم می‌شد ولی به علت عجله كردن در اجرای طرح، موجب نارضايتی مردم شد.

دانشيار گفت: مشكل اصلی اين طرح توزيع ناعادلانه بنزين است كه بايد برای استان‌ها به تناسب شرايط آب و هوايی و نيز برای روستاها سهميه بيش‌تری در نظر گرفته می‌شد.