جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گاردين: با خروج سپاه قدس ازعراق
اولين گام های عقب نشينی ايران
در برابر ارتش امريکا درعراق؟
 
 
 
 

 

خبرگزاری ها گزارش دادند که هفته آينده جلسه مهمی با شرکت رهبران کشورهای قدرتمند جهان در امريکا تشکيل خواهد. هدف از اين ديدار اتخاذ تصميمی قطعی در باره نحوه روياروئی با ايران اتمی گزارش شده است.

روزگذشته روزنامه گاردين نوشت: تقابل ميان ايران و امريکا عملا در عراق آغاز شده و اگر ادعای آمريکايی ها در مورد ايرانی بودن راکت پيشرفته ای که اخيرا از منطقه ای شيعه نشين به سوی يکی از مقرهای نيروهای آمريکايی شليک شد تأييد شود، اين درگيری وارد مراحل گسترده تری خواهد شد.

بنظر می رسد صبر کاخ سفيد برای پيگيری ديپلماسی در مناقشه هسته ای ايران رو به پايان است.

تندروهای واشنگتن به رهبری ديک چنی، معاون رئيس جمهور آمريکا، فشار خود را برای بکارگيری گزينه نظامی افزايش داده اند و در اين راه از حمايت اسرائيل و - به طور مخفيانه - برخی کشورهای سنی حاشيه خليج فارس برخوردارند.

واشنگتن به طور جدی مشغول بررسی طرح هايی است که به بمباران تاسيسات اتمی محدود نمی شود، بلکه مواضع نظامی و حتی سران جمهوری اسلامی را نيز هدف قرار می دهد.

در واشنگتن بحثی بسيار جدی با اين محور جريان دارد که برای مقابله با ايران تنها شش ماه فرصت باقی است. افسران رده پائين ارتش آمريکا در عراق از تلفاتی که تسليحات وارداتی ايران به بار می آورد خشمگين اند.

گزارش شده است که نيروی قدس سپاه پاسداران از عراق خارج شده است(مقتدا صدر نيز 6 ماه فعاليت خود و سپاه مهدی را تعطيل اعلام کرده است) اگر اين موضوع صحت داشته باشد، می توان گفت که در رويارويی ايران و آمريکا، ايران اولين گام به عقب را برداشته است.