ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمحافل سياسی ايران
تمايل رهبر ابلاغ شد
مجلس هشتم و رئيس جمهور بعدی
چه شرايطی بايد داشته باشند
 
 
 
 

 

در برخی محافل سياسی ايران گفته می شود:

چند اظهار تمايل رهبر درباره نحوه انجام انتخابات مجلس و فراهم آمدن زمينه انتخاب رئيس جمهور و همچنين طرحی موقت برای رياست مجلس خبرگان توسط ميرحجازی منشی مخصوص وی به دست اندرکاران اطلاع داده شده است.

بموجب آنچه که از قول ميرحجازی نقل می شود، رهبر گفته است مصاديق (افراد) مهم نيستند و می توان انتخابات را رقابتی کرد، اما به کسانی بايد شانس اين رقابت داده شود که در خط سياست های دولت و مدافع سياست های کلی و کنونی نظام(اشاره به موقعيت جنگی و اتمی) باشند. همين جهت گيری در انتخابات رياست جمهوری نيز بايد رعايت شود. يعنی اشخاص و افراد معتقد به سياست های کنونی و امتحان پس داده و تابع ولايت می توانند از همين حالا خود را آماده کنند و صدا و سيما نيز روی اين شخصيت ها در جامعه زمينه را فراهم سازد.

در همين محافل گفته می شود که جدال ميان علی لاريجانی، احمدی نژاد، قاليباف و ولايتی که از هم اکنون آغاز شده، در حقيقت بازتاب همين ابراز تمايل و نظر رهبر است، به گونه ای که حتی گفته می شود رهبر زياد هم اصرار به دوره دوم رياست جمهوری احمدی نژاد نيست و کسان ديگری می توانند برای رقابت با او وارد ميدان شوند و سکان رياست جمهوری را بدست بگيرند، اما به اين شرط که تابع ولايت و مدافع سياست های کنونی باشند. ورود به ميدان محمدجواد لاريجانی و حملاتی که عليه علی اکبر ولايتی آغاز کرده و حمله متقابل ولايتی به وی که در حقيقت حمله به علی لاريجانی است، ريشه درهمين ابراز تمايل رهبر دارد.

در مورد مجلس خبرگان نيز، با توجه به بيماری مشکينی و جدال پشت صحنه برای نشستن بر صندلی او و احتمالا برای دور نگهداشتن رفسنجانی از اين صندلی رهبر گفته است درصورت رحلت آقای مشکينی، لازم نيست فورا برای ايشان جانشين تعيين شود. حتی می توان چند جلسه مجلس را هيات رئيسه کنونی بصورت شورائی اداره کند تا خود آقايان به يک تفاهمی در اين رابطه برسند!