ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مردی با 4 هزار سخنرانی برای بسيج،
لباس شخصی ها، سپاه و کفن پوشان حرفه ای
تئوريسين های پشت پرده
حزب پادگانی و دولت فاشيستی

 
 
 
 

 

«محمدعلی رامين» از انقلابيون رويش يافته پس از انقلاب است! از جمله همان نيروهائی که رهبر جمهوری اسلامی درنماز جمعه تهران، در ستايش از آنها و انتقاد از نسل اول انقلاب داد سخن داد و گفت: در هر انقلابی ريزش و رويش وجود دارد. از نسل انقلاب ريزش می شود و نيروهای تازه رويش می کنند!

 در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم و درکنار احمدی نژاد سبز شد و درمحافل سياسی ايران گفته می شود که وی از جمله طراحان شعارهای جنجالی و يهود ستيزی احمدی نژاد است و يک سرش نيز به حزب پادگانی وصل است.

شايد، اگر شکل و شمايلی آلمانی نداشت و سابقه تحصيلی آلمان هم در پرونده اش نبود، به اين زودی ها دوربين های کنجکاو روی او متمرکز نمی شد. حتی گفته می شود که يک طرح سازمانی تدوين شده با الگو برداری از حزب نازی های آلمان تهيه کرده و حداقل در دوران شهرداری و ابتدای رياست جمهوری احمدی نژاد مطابق اين الگو عمل می شده است. چگونه سرنخش به مصباح يزدی وصل است؟ آينده نشان خواهد داد.

اخيرا روزنامه شرق با او مصاحبه ای کرد و با مقدمه در باره شکل و شمايل و رفتار و خوی امنيتی او و تلاشش برای پنهان نگاهداشتن ضميرش نوشت. اين مقدمه با اعتراض وی روبرو شد و توضيحی برای شرق نوشت که منتشر شد. ارزش آن مصاحبه به همان مقدمه و توضيحی بود که "رامين" شرق را موظف به انتشار آن کرد.

رامين که احتمالا بخاطر شکل و شمايلش به لقب "سيد" در جمهوری اسلامی مفتخر نشده در فرازهائی از توضيح خود، می نويسد:

«برداشت های خبرنگار شما از بنده به صورت گزارش به مخاطبان محترم روزنامه القا شده است. متهم شده ام به مبهم گويی، شرقی نبودن سيما و صورت، خروج از کشور در بحبوحه انقلاب، توطئه دانستن اصلاحات، پنهان کردن فعاليت سياسی خود، ظهور در دولت نهم، تقسيم کردن احزاب به مومن و غير مومن و...

- از چند هزار سال پيش تاکنون بخشی از آريايی های ساکن مناطق مختلف ايران - از جمله دزفول و شوشتر و مناطق الوار (لرستان و...) چهره هايی روشن و چشمانی رنگين داشته اند.

- بنده يک سال قبل از وقوع انقلاب به خارج از کشور رفته ام، نه در بحبوحه انقلاب! (مراجعه کنيد به تئوری رهبر از رشد نيروها!)

- از نظر اينجانب اصل انقلاب برای اصلاح امور فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است، چگونه ممکن است يک مسلمان انقلابی، اصل اصلاحات را توطئه بداند؟- البته عملکرد خيانت بار و مجرمانه برخی از مدعيان اصلاح طلبی را هيچ انسان عاقلی تاييد نمی کند و کمتر از توطئه نمی داند.(توجه کنيد که ايشان انقلاب را سرنگونی نظام استبدادی شاهنشاهی، استقلال و رهائی از چنگال امريکا و انگليس و رسيدن به آزادی و عدالت اجتماعی نمی داند!)

 

- حقير قبل از آمدن جناب آقای دکتر احمدی نژاد در عرصه رياست جمهوری بيش از چهار هزار سخنرانی در سراسر کشور (دانشگاه ها، حوزه های علميه، مساجد، مدارس، سپاه، بسيج، هيآت اسلامی و...) در زمان دولت های هاشمی و خاتمی داشته ام پس کجا از نظر شما غايب و پنهان بوده ام؟

(شايد بندرت بتوان خبرنگار و يا روزنامه ای يافت که در اين دوران که او اشاره می کند مطلبی از وی را منتشر کرده و يا به ياد داشته باشند. اشاره او به همان جلسات و محفل ها و سخنرانی برای بسيجی ها و لباس شخصی ها و دست به کفن هائی است که بصورت فصلی عليه اين اقدام اصلاحی و يا آن فرد اصلاح طلب به ميدان می آيند. و باحتمال بسيار سخنرانی برای افراد سپاه در دانشگاه امام حسين. رابطه او با حزب پادگانی را بايد در همين جمله جستجو کرد.)

 

"چپ" در کشور ما همان "راست امريکايی" است و "راست" در کشور ما بعضاً "چپ فرانسوی" است. حضور در مسجد، نماز جمعه عين فعاليت سياسی و عبادت است.

درباره نقش شورای نگهبان و تائيد يا رد صلاحيت ها نيز ممکن است يک نفر برای يک مرحله تاييد صلاحيت شود و بعداً با عملکرد ضدقانونی خود، شايستگی خويش را برای مشارکت در حاکميت ملی از دست بدهد.

قدردانی صميمانه خودم را به همه صاحبان قلم که حريم اسلام و انسانيت و صاحب نظران مسلمان را پاس می دارند و برای ترويج حقيقت و دفاع از عدالت، در کنار نايب امام زمان(عج) يعنی حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای، در برابر رسانه های صهيونيستی مثلث شيطانی «امريکا - اسرائيل - انگليس» آگاهانه می ايستند، تقديم می دارم.»