ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حاج آقا "ابريشمچی"
مرد طلائی خاورميانه
 
 
 

 

 

ايشان حاج آقا "ابريشم چی" صاحب "نوکيا" در جمهوری اسلامی اند. در ايران پشت پرده اند اما در خاورميانه مشهور.

در جريان جنگ با عراق خيلی فعال بوده است. يعنی برای کمک به رزمندگان سرگرم واردات بوده است. خيلی هم خيرخواه است. يعنی صاحب چندين مرکز خيريه در سراسر کشور به نام امام هشتم، بويژه در قم و مشهد است. به مرد طلائی جمهوری اسلامی مشهور است اما خودش می گويد که همه وقتش صرف امور خيريه است!

سالهاست که از رفقای آيت الله هاشمی شاهرودی ( رئيس قوه قضائيه ) کنونی و رئيس قبلی قوه قضائيه آيت الله محمد يزدی عضو کنونی شورای نگهبان است.

نه فقط مدير عامل شرکت "ايران نوکيا" بلکه "ايراتل" هم هست. خودش می گويد که در محافل مشاوره ای نظام حضور دارد و حتی رابطه ای نزديک با مسئولين ارشد نظام دارد. او را "مرد بدون خط قرمز ايران " لقب داده اند. حاج آقا ابريشم چی از سرمايه داران مشهور خاورميانه است.

سعيد ابريشم چی، پسر دايی نازنين حاج آقا ابريشم چی که گويا مدام در کار قرآن شناسی است، گاهی که وقت پيدا می کند مسئوليت امور خيريه نوکيا را برعهده می گيرد! البته آقا سعيد هم خيلی گريزان از مظاهر مادی دنياست!

مدرسه و دانشگاهی را جديدا در بيدگل ساخته که تلفيقی از معماری سنتی و مدرن است. حاج احمد ابريشمچی به گفته آقا سعيد، با مسئولين نظام هم به دليل پروژه های بزرگ مخابراتي(بخوانيد وارد کردن سيستم های پيشرفته فيلترينگ و ....) در ارتباط نزديک است. حاج احمد گاه در ويلای اختصاصی است در شمال کشور که شهرکی بزرگ است قابل دسترسی و ملاقات است. هر سال، هنگام سال نو، اکثر اعضاء فاميل را به مدت يک هفته ميهمان ويلای خود در حوالی محمود آباد می کند. نزديک به دويست نفر در اين مجموعه تفريحی جمع می شوند. در مجموعه تفريحی حاج آقا در محمود آباد گاه قاريان قرآن، گاه خدمتگذاران مردم و نظام، گاه معلولين کشور، ميهمان ويژه حاج ابريشمچی اند. پيش از همه کارمندان ، در برج نوکيا حاضر می شود. هر گاه وقت می کند روی دين شناسی مطالعه می کند. (اين اطلاعات از زبان سعيد برادر زاده حاج ابريشمچی نقل شده است)

عکس از پيام فضلی نژاد