ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراف فرمانده نیروی انتظامی

هدف مقابله با اراذل و اوباش

جلوگیری از شورش است!

 
 
 
 
 

فرمانده نيروي انتظامي در همايش «پليس، جامعه و امنيت اجتماعي» برای به همایش آمدگان سخنرانی کرد. در وسط این سخنرانی، سردار مقدم به نکته ای اشاره کرد که بنظر می رسد ریشه بسیاری از خودنمائی های نیروی انتظامی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به آن باز می گردد. یعنی نشان دادن عزم نیروی انتظامی برای سرکوب هر شورشی از جانب مردم.

نکته را از دهان فرمانده نیروی انتظامی بخوانید:

«اگر طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش نبود، آنوقت مي‌ديديد كه بعد از قضيه سهميه‌بندي بنزين چگونه اين افراد در گروه‌هاي غارتگر، امنيت جامعه را به دستور شبكه‌هاي ناامن كننده كشور بر هم مي‌زدند. »

بموجب این اعتراف، مسئله اصلی ایجاد نا امنی به دستور شبکه های نا امن کننده و شورش و حمله به فروشگاه هاست. کاری که از دست مشتی تریاکی و هروئینی که اعدام شدند و حتی چاقوکش هائی که در محلات پول پارو می کنند ونیازی به غارت فروشگاه و ربودن پیراهن و کیسه برنج و سماور ندارند.

فرمانده نیروی انتظامی در این سخنرانی اشاره به نکات دیگری نیز کرد، از جمله به دوستی های دختر و پسر ها در پارک ها که به فحشاء می انجامد و یا آزاد بودن مدل و رنگ موی پسران. اما این نکات در برابر آن اعتراف مهم و استراتژیک، اعتباری ندارد و به همین دلیل از انتشار آنها صرفنظر کردیم تا نکته اصلی و مورد اشاره در بالا، لابلای این نکات فرعتی گُم نشود.