ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در عسلويه
در غياب خبرگزاری ايلنا نيز
اعتصاب های کارگری ادامه دارد
 
 
 
 

 

خبرگزاری ايلنا را بعنوان خبرگزاری کار ايران بسته اند تا اخبار کارگری را منتشر نکند، اما با بستن اين خبرگزاری اعتصاب ها و اعتراض های کارگری متوقف نشده است!

در روزهای گذشته، کارگران منطقه آزاد عسلويه برای چندمين بار دست به اعتصاب زدند. 600 کارگر شرکت های «گاما» و 120 کارگر  شرکت «پارس حساس» در اين اعتصاب شرکت کردند. گاما، زير مجموعه شرکت «او يک» در پالايشگاه گاز فاز 9 و 10 عسلويه است و کارگران آن نسبت به پرداخت نشدن سه ماه از دستمزد شان دست به اعتصاب زدند. با پرداخت يک ماه دستمزد معوقه کارگران در اين مورد به نتيجه نسبی دست يافتند. مديريت شرکت گاما، 40 تن از کارگرانی  که نقش عمده ای در اين اعتصاب داشتند را تهديد به اخراج کرد که اين تهديد عملی شده و به همين دليل فضای کار سنگين و ملتهب است.

کارگران اعتصابی شرکت پارس از پيمانکاران شرکت "تی آی جی دی"، فعال در پالايشگاه گاز فازهای 6، 7 و 8 عسلويه است، نيز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه از دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.

منطقه عسلويه به طور مرتب شاهد اعتراض ها و اعتصابات کارگری است و در اين ارتباط می توان به اعتصاب ۱۵۰۰ نفری کارگران شرکت رامشير اشاره کرد.

بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار کارگر در چند پروژه بزرگ در منطقه عسلويه مشغول کار هستند. آنها در گروه های 10 تا 12 نفره در اتاق های کوچک و بدون امکانات بهداشتی زندگی می کنند.

سالانه تعدادی از کارگران جان خود را بر اثر مصرف مواد مخدر دارای ناخالصی از دست می دهند و جسد آنها در کنار تلمبه خانه ها پيدا می شود.

دراين منطقه، پنج فاز عمليات استخراج نفت و گاز مشغول به فعاليت هستند که هر فاز دارای چهار شعله روشن و تعدادی اگزوزهای خاموش است و اين شرايط موجب شده است آلودگی هوای منطقه عسلويه به مراتب بيشتر از تهران باشد. چنانچه بعضی از شب ها، حتی نيمه های شب به علت احساس خفگی شديد، تحمل وضعيت دشوار می شود.