ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جنگ مردم و حکومت
روی شبکه تصويری "يوتوب"
 1- فيلم غافلگيری مهرداد ميناوند در يک ويلای کنار دريا
 
که بهانه حذف او از تيم ملی فوتبال ايران شد.
2- فيلم دختران دبيرستانی در گيلان که روسری ها را
برداشته و درکلاس درس رقص گيلکی می کنند.
3- جشن خانوادگی و دخترانه ای که روی يوتوب رفته

 
 
 

 

 

جنگ مردم با حکومت و مقابله حکومت با افشاگری های مردم، روی شبکه تصويری "يوتوب" می رود تا به ديدنی ترين جنگ  تبديل می شود و اخبار و اطلاعاتی از پشت پرده حکومتی به بيرون از پرده راه يابد.

در 24 ساعت گذشته، شمار زيادی فيلم های مربوط به جشن های خانوادگی که در آنها پسران غايب اند و حتی مادران و بزرگترها ناظر جشن، روی شبکه يوتوب قرار گرفته است، که در اين اقدام مستقيم و غير مستقيم دست عوامل امنيتی و انتظامی حکومت بايد درکار باشد. وقتی فيلم و اعترافات زنی را در برنامه قاضی مرتضوی نشان ميدهند که شرح تجاوز به خود را می گويد و جوانی که می گويد مست کرديم و هشت نفره اين خانم را برديم خانه و به او تجاوز کرديم، ديگر چرا و چگونه می توان اين گمان را قطعی ندانست که سازماندهنگان ماجرای مقابله با بدحجابی و زنان و دختران مردم، برای اثبات ادعاهای خود چنين فيلم هائی را به شبکه يوتوب نفرستاده باشند؟

در ادامه همين جنگ و جدال، فيلمی از غافلگيری امنيتی مهرداد ميناوند بازيکن تيم ملی فوتبال در يکی ويلاهای شمال ايران روی يوتوب قرار گرفته است. ظاهرا همين فيلم بايد مبنای حذف او از بازی در تيم ملی شده باشد و حالا آقايان انتظامی اين فيلم را هم که جز خودشان کس ديگری نمی توانسته همه را بنشاند و فيلم بگيرد و تهيه کند و بفرستد روی شبکه يوتوب تا ثابت کنند بيهوده نگران فساد و فحشاء نيستند! البته نقش رقبائی که سر و سری هم با وزارت اطلاعات و امنيتی ها دارند و توپ زن تيم ملی هم هستند را هم نبايد از نظر دور داشت!!

اين دو فيلم را فقط بعنوان نمونه اشاره کرديم والا هست فيلم هائی که با همين هدف روی يوتوب قرار گرفته و ما لينک آنها را نمی دهيم تا مروج اين بنيانکنی اخلاقی در ايران نباشيم.

اما، از روی لجبازی و يا دهن کجی با حکومت نيز جوان ها خودشان فيلم هائی را روی يوتوپ می فرستند. از جمله رقص دسته جمعی دختران يکی از دبيرستان های گيلان،؛ که در فاصله زنگ تفريح تا آمدن معلم به سر کلاس، رو سری ها را به گوشه ای انداخته و نوار گيلکی گذاشته و دسته جمعی می رقصند! شادی و رقصی بسيار معمولی و طبيعی است که وقتی حکومت مردم را از آن محروم می کند، اينگونه سر در می آورد. مثل فيلم اعدام توام با شکنجه آن زنی که در شماره ديروز پيک نت ديديد و همچنان درهمين صفحه قابل ديدن است.