ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کنسرت در تهران
اداره اماکن 30 ميليون تومان
باج صدا از شجريان ميخواهد!

 
 
 
 

 

با برگزاری کنسرت شجريان درتهران موافقت شد، اما به شرط پرداخت باج سبيل به اداره اماکن و وزارت کشور! برای هر شب 5 ميليون پول می خواهند!

برای گرفتن اين باج، اداره اماکن به وزارت کشور نامه نوشته و ورود به سالن وزارت کشور را که قرار است کنسرت شجريان در آن برگزار شود ممنوع کرده است. سال‌های قبل برای چنين کنسرت هائی در تالار وزارت کشور يك ميليون و پانصد هزارتومان خواسته می‌شد ولی برای كنسرت شش روزه شجريان مبلغ 30 ميليون تومان، يعنی شبی 5 ميليون تومان خواسته شده است. گفته اند اين پول را برای اضافه كار پرسنل اداره اماکن می خواهند.