ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شرح شکنجه دانشجويان در اوين  
 
 
 

 

خبرنامه امير کبير:

دانشجويان بازداشت شده مورد انواع و اقسام آزارهای جنسی قرار گرفته اند. بازجوهای وزارت اطلاعات در طول مدت بازجويی، دانشجويان را به شيوه های مختلف مورد اذيت و آزارهای جنسی قرار می داده اند. بعنوان نمونه دانشجويان را به پشت روی زمين می خواباندند و لباس هايشان را از تنشان خارج کرده و به شيوه های مختلف مانند بطری نوشابه، تخم مرغ داغ و… آن ها را مورد تهديد قرار می دادند. شدت ضرب و شتم و شکنجه های روحی- روانی دانشجويان به حدی بوده که صدای گريه و ناله های ايشان از اتاق های بازجويی و سلول های انفرادی به گوش دوستانشان که در اتاق های بازجويی يا سلول های مجاور قرار داشتند می رسيده است. در اثر آزار و اذيت دانشجويان توسط تيم بازجويی و برخی از نگهبان های بند ۲۰۹ زندان اوين چند نفر از دانشجويان در طول مدت بازداشت دست به خودکشی زده اند که آثار اين عمل هنوز روی بدن آن ها قرار دارد.

گفتنی است دانشجويان بازداشت شده به صورت مداوم از برخی از اعضای بسيج دانشگاه اميرکبير و کارکنان اداره کل فرهنگی به عنوان عامل اجرايی جعل نشريات دانشجويی و عليرضا رهايی، رئيس دانشگاه اميرکبير، به عنوان مسئول اين قضيه نام می بردند که به محض نام بردن از دکتر رهايی و اعضای بسيج به شدت از سوی بازجويان مورد اذيت و آزار قرار می گرفتند.

دانشجويان بازداشت شده در عين حال که توسط يک تيم ۷ نفره در نيمه های شب بازجويی می شدند و طول زمان بازجويی گاها به بيش از ۱۲ ساعت می رسيده، در تمام طول اين مدت اجازه صرف غذا يا نوشيدن آب نداشتند. مگر در مواردی که دانشجويان زير شکنجه های طاقت فرسا بيهوش می شدند که بازجوها به کمک بهياران بند ۲۰۹ اوين در حدی که دانشجويان دوباره به هوش بيايند به ايشان آب می دادند. همچنين در طول مدت بازجويی به دانشجويان اجازه رفتن به دستشويی نيز داده نمی شده به حدی که اين دانشجويان در چند مورد کنترل خود را از دست داده و به همين خاطر به شدت از سوی بازجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شدت ضرب و شتم دانشجويان به حدی بوده که گاه لباس های دانشجويان در حين بازجويی پاره می شده است.

بازجوها در عين اين که دانشجويان را مجبور به انجام اعمال طاقت فرسا مانند خم شدن و گرفتن مچ پاها می کردند، چند نفری روی کمر دانشجو سوار می شدند. همچنين در مواردی که دانشجويان در اثر ايستادن های طولانی مدت کنترل خود را از دست داده و به روی زمين سقوط می کردند، بازجوها با گرفتن موها و بلند کردن ايشان، آن ها را مجبور می کردند دوباره سر پا بايستند. از جمله آزارهای روحی روانی دانشجويان اين بوده که در مواردی ايشان را به بند اعضای گروه تروريستی القاعده منتقل نموده‌اند.

تيم بازجويی تلاش زيادی جهت گرفتن اعتراف دروغ مبنی بر انتشار نشريات جعلی توسط دانشجويان بازداشت شده و همچنين ارتباط دادن اين غائله با احزاب اصلاح طلبی مانند حزب کارگزاران و سازمان مجاهدين انقلاب داشته اند. علاوه بر اين بازجويان تلاش وافری جهت ارتباط دادن غائله نشريات جعلی با انقلاب های مخلمين داشته اند.

 

اسامی بازداشت شدگان :
1.
مرتضی اصلاحچی
2.
مجتبی بيات
3.
مجيد توکلی
4.
حبيب حاج حيدری
5.
مسعود حبيبي
 6.
سعيد حسين نيا
7.
آرش خاندل
8.
مهدی عربشاهی
9.
اشکان غياسوند
10.
بهرام فياضی
11.
احمد قصابان
 12.
احسان منصوری
13.
محمد حسين مهرزاد
 14.
عبدالله مومنی
15.
علی نيکونسبتی
16.
علی وفقی
17.
محمد هاشمي
 18.
بهاره هدايت
19.
حنيف يزدانی

کميته پی گيری آزادی فعالان دانشجويي