ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ما را از محاصره فيلتر نجات دهيد!  
 
 
 

 

با گرمترين درودها به شما

دوستان عزيز دور از کشور ،به خوبی ميدانيد که ما مردم داخل وطن همگی زندانی هستيم. در اين ميان درد را بيشتر کسانی می کشند که اهل فهميدن و خواستن برای فهم بيشتر هستند. روزی نامه ها که چيزی نمی نويسند . ماهواره هم که يا رقص و آواز ليلا فروهر است و يا هوتن که از کانال های شبخيز و غيره پخش می شود. می ماند صدای آمريکا، اسراييل و بی بی سی  که آنها هم ساز خود را می زنند. اين وسط امثال من می ماند که دلشان به سايت های خبری و تحليلی اينترنت خوش است که آنرا هم اخيراً فيلتر کرده اند. بطوری که حتی خود فيلترشکن ها که از طريق جستجو در گوگل و غيره به دست می آورديم را هم فيلتر کرده اند. من بيشتر از اين حوصله شما را سر نمی برم. ولی خواهش می کنم و اين خواهش را تکرار می کنم که به داد امثال من برسيد و به ايميل من پاسخ مثبت بدهيد. من از شما هموطنان مسوول و دلسوز کشور می خوام  که هرازگاهی  برايم فيلترشکن ارسال کنيد.

با سپاس فراوان و اميد پيروزی - ناشناس

پاسخ: از ما همان راه حلی بر می آيد که خود در نامه و پيام خويش به آن اشاره کرده ايد و برای باز کردن آن سايت مورد علاقه دوم نيز برايتان ای ميل خواهيم کرد. اين فيلتر شکن را هم فعلا داشته باشيد تا ببينيم چه می شود. هيچ دری برای هميشه روی يک پاسنه نچرخيده که دروازه فيلترينگ بچرخد!

  http://www.antiproxy8.blogfa.com/