ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  چرا زن سليطه الهام
عليه خاتمی لچک پاره می کند
؟
خاتمي:
اصلاحات نه الحاد است و نه براندازی
 
 
 
 

 

 

سفر و سخنرانی محمد خاتمی در کاشان و يزد، با واکنش های هراس زده دولتی ها و هواداران طيف روحانيون حجتيه که در موسسه مصباح يزدی در قم جمع شده اند روبرو شد. اين واکنش ها همچنان ادامه دارد و البته لچک سليطگی را همسر الهام وزير دادگستری و سخنگوی دولت به سر بسته است.

بخش هائی از سخنرانی خاتمی خود دليل و چرائی اين واکنش ها را نشان ميدهد. خاتمی در سخنرانی کاشان، با اشاره به مصباح يزدی و طيف روحانيون وابسته به حجتيه در سالهای پيش از انقلاب گفت:

زمانی كه امام خمينی در نيمه شعبان 56 فرمان دادند مردم جشن نگيرند، عده‌ای مقابل امام ايستادند، آنها همان افراد تندرويی هستند كه – امروز- روی گفتمان نادرست خود پافشاری می‌كنند. اين تفكر امروز هم وجود دارد، منتها بعد از پيروزی انقلاب اسلامی می‌خواهد نظام و جامعه را به نفع اوهام خود كه دارای تضاد بنيادی با افكار امام و جامعه است مصادره كند که بايد هوشيار بود.

تفكری وجود دارد كه اصلاحات اصيل را نيز براندازی قلمداد می‌كند و هرگونه تحول خواهی را الحاد می داند؛ اتفاقا ما می‌خواهيم در مقابل براندازی و الحاد بايستيم و لازمه اين كار بسط آزادی‌های اساسی است .

مسوولان بايد پيگير رفع نگرانی‌های جدی دانشجويان از وضعيت بوجود آمده در دانشگاهها باشند.