ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با اين قضاوت نظام می ماند؟
نه سی 130 بی صاحب بود
نه قربانيان سقوط آن بی کس و کار
 
 
 
 
 

 

من خواهر شهيد مهدی صادقی هستم. از خبرنگارانی که آذر ماه 1385 در سقوط هواپيمای سی 130 شهيد شد. با گذشت يک سال و نيم از سقوط هواپيما و شکايت ما به سازمان نيرو های مسلح و رفتن پيش دکتر احمدی نژاد و آقای شاهرودی و با وجود اعتراض اوليای دم به نحوه پيگيری حادثه و اعلام نام مسببين حادثه،  چند روز پيش اعلام شد که8 متهم پرونده هم تبرئه شده اند. واقعا جالب است. مگرمی شود حادثه ای اتفاق بيفتد و مقصر و مسبب نداشته باشد؟ مگر می شود 100 نفرنخبه اين کشور را سوار هواپيمای فرسوده کرد و آن ها را به کشتن داد و بعد اعلام  کرد اين حادثه هيچ مقصر نداشته است؟

شما را به خدا اين حادثه را بررسی کنيد. شما را به خدا ما را راهنمائی کنيد که چگونه می توانيم نگذاريم خون شهدايمان راپايمال کنند.

شما را به خدا صدای ما را به جهانيان برسانيد که در ايران اسلامی در سال پيامبر اعظم و بنام دادگاه عدالت علی به نا حق و بنا به مصلحت نظام قضاوت می شود.