ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  من شاهد اعدام
 و زجرکش کردن آن زن بودم
شهرام
 
 
 
 

 

در مورد فيلم اعدام خانمی که در سايت قرار داديد متاسفانه من صحنه را از نزديک ديدم و از نظر روحی چند روز واقعا بيمار شدم. اگرچه من مخالف سرسخت حکم اعدام در همه موارد هستم ولی چون اعدام نزديک منزل ما بود و من مسير ديگری برای رسيدن به سر کار نداشتم ناچار از آن جا می گذشتم.

بله حق با شماست کاملا عمدی بود(اشاره به شُل بستن طناب اعدام و زجرکش کردن زن در بالای دار). در ضمن بايد بگويم تنها 2 روز بعد از اعدام اين 3 نفر که مشترکا 4 نفر اعضای فاميل آن زن را کشته بودند،  يک قتل خانوادگی ديگر در تبريز رخ داد که زن، مرد، دختر 7 ساله را کشتند. اگر حکم اعدام چاره ساز و عبرت انگيز بود به فاصله 48 ساعت قتل ديگری رخ نمی داد. اعدام چيزی جز تزريق خشونت نيست.