جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدارهای مهم در مصر
آرايش و تقويت نظامی
جبهه اعراب عليه ايران
 
 
 
 

 

مهم ترين خبر هفته ای که از نيمه گذشت و بصورت غير مستقيم به فعاليت های اتمی و سياست خارجی طلبکارانه و مهاجم رهبر و دولت مورد حمايت او باز می گردد، سفر وزارت دفاع و خارجه امريکا به خاورميانه است. دو وزير کاخ سفيد به محض ورود به خاورميانه راهی مصر شدند و پس از مذاکراتی که جزئيات آن فاش نشده، درديدار مشترک با وزير خارجه عربستان سعودی و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای متحده خليج فارس در شرم الشيخ مصر شرکت کردند. و اين يعنی تشکيل ميز گردی با شرکت دو کشور مصر و عربستان و شيخ نشين های خليج فارس. سخنرانی تحريک آميز وزير خارجه امريکا که ايران را مخل آرامش در خاورميانه اعلام داشت، گويای محتوای آن مذاکراتی است که پشت ميز گرد مورد اشاره در بالا انجام شده است. واقع بينانه ترين ارزيابی از ديدار وزرای خارجه امريکا، مصر؛ عربستان و کشورهای خليج فارس و وزير دفاع امريکا تشکيل قطعی تر جبهه سياسی- نظامی عليه ايران است. ادامه اين مذاکرات با رهبران اسرائيل دنبال خواهد شد. 30 ميليارد دلار کمک نظامی جديد امريکا به اسرائيل، فروش13 ميليارد دلار سلاح به مصر و 20 ميليارد دلار سلاح به عربستان سعودی و اعضای شورای همکاری خليج فارس همگی حکايت از آماده شدن منطقه برای جنگ با ايران است. اين که کنسرن های بزرگ اسلحه سازی و نظامی امريکا زير سايه سياست های نظامی جمهوری اسلامی موفق به قراردادهای عظيم نظامی با کشورهای نفت خيز- از جمله عربستان- شده اند يک بخش از مسئله است. بخش بزرگتر آن آماده شدن منطقه برای جنگی است که اين بار جنبه مذهبی نيز خواهد داشت: شيعه و سنی!