جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رئيس آينده ستاد مشترک ارتش امريکا :
انحلال ارتش عراق، اشتباهی بزرگ بود
برای متوقف کردن ايران، بايد تغييراتی درعراق بوجود آيد

 
 
 
 
 

 

ژنرال "مولن" که آماده در دست گرفتن رياست ستاد مشترک ارتش امريکا می شود، در پاسخ کتبی به سئوالات نمايندگان کميته نظامی سنای امريکا نوشت:

اگر تغيير محسوسی در اوضاع امنيتی عراق پيش نيآيد، ايران تشويق به ادامه جاه طلبی هايش در عراق و منطقه خواهد شد. امری که در زمينه گسترش کمک به شيعيان عراق و طالبان افغانستان از سوی ايران شاهدش هستيم.

ايجاد يک نظام جديد امنيتی در خاورميانه مستلزم موفقيت امريکا درعراق است.
بزرگترين اشتباه ما در عراق، انحلال ارتش اين کشور بود. ارتشی که می‌توانست نقشی تعيين‌کننده در حفظ امنيت و بازسازی عراق داشته باشد. اشتباه ديگر جذب غير دقيق نيروهای جديد برای پليس و گارد ملی عراق بود که به القاعده و گروه های تندرو شيعه و سنی امکان داد به داخل اين نهادها نفوذ کنند.